Asseco Poland wchodzi na zachodnie rynki

Kierownictwo Asseco Poland rozmawia na temat przejęć z firmami z Niemiec, Austrii i Stanów Zjednoczonych. Wcześniej dojdzie jednak do akwizycji firm w: Serbii, Macedonii, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Słowenii, Rumunii i na Litwie.

Kierownictwo Asseco Poland rozmawia na temat przejęć z firmami z Niemiec, Austrii i Stanów Zjednoczonych. Wcześniej dojdzie jednak do akwizycji firm w: Serbii, Macedonii, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Słowenii, Rumunii i na Litwie.

Na zakupy tylko w drugim półroczu tego roku Grupa Asseco może wydać nawet 200 mln zł, z czego 30% pochodzić będzie z funduszy Prokom Software, największego akcjonariusza Asseco Poland. Dodatkowe 500 mln zł może pozyskać dzięki zaplanowanym na ten i przyszły rok debiutom spółek: , Asseco Czech Republic, , Asseco Romania, Asseco Adria. Adam Góral, prezes Asseco Poland nie wyklucza, że w przyszłym roku na Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutują także dwie z trzech spółek stworzonych na Zachodzie - w Niemczech (firma chce kupić producenta systemów bankowych i ERP), Austrii i Stanach Zjednoczonych. "Ważniejsze jest obecnie dla nas wejście na rynki zachodnie niż rozwój działalności w Rosji" - mówi Adam Góral.

Asseco Poland podało także skonsolidowane wyniki za pierwsze półrocze. Przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 500 mln zł (217 mln zł rok wcześniej), a zysk netto ponad 57 mln zł (15 mln zł). Prognozy analityków mówią o skonsolidowanych przychodach na koniec 2007 r. w wysokości 1,1 mld zł, a zysku netto - 110 mln zł. Przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych Grupy Asseco Poland w pierwszym półroczu to 207 mln zł. Największą część sprzedaży stanowią zaś przychody do sektora bankowego i instytucji finansowych - 249 mln zł (ok. 50-proc. udział). Kolejny pod względem wielkości był sektor administracji (121 mln zł).


TOP 200