Asseco Poland kupi ZETO Białystok

Zarząd Asseco Poland poinformował o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie nabycia akcji stanowiących 99,88% kapitału zakładowego Centrum Informatyki ZETO w Białymstoku. Zatrudniająca ponad 200 osób spółka w 2011 r. osiągnęła przychody na poziomie 71 mln zł, a jej zysk netto sięgnął 4 mln zł.

Zakup ZETO Białystok ma pozwolić na realizację strategicznych planów Asseco. Transakcja o wartości 37 mln zł będzie podstawą do utworzenia holdingu grupującego wiodące spółki integracyjne w poszczególnych regionach kraju.

Plany zakładają, że ZETO Białystok stanie się własnością spółki, do której wniesione zostaną również wszystkie należące do Asseco Poland akcje łódzkiego ZETO.

Wcześniej Asseco Poland próbowało przejąć . Transakcja nie uzyskała jednak w przewidzianym terminie zgody UOKiK.


TOP 200