Ask w tarapatach

Ask Group Inc. ma ostatnio kłopoty natury finansowej. First National Bank of Boston i Canadian Imperial Bank of Commerce zażądały, aby w przeciągu 60 dni od końca II kw. roku fiskalnego 1994, firma wywiązała się z umów pożyczkowych; w przeciwnym wypadku podjęte zostaną radykalne środki ich wyegzekwowania.

Ask Group Inc. ma ostatnio kłopoty natury finansowej. First National Bank of Boston i Canadian Imperial Bank of Commerce zażądały, aby w przeciągu 60 dni od końca II kw. roku fiskalnego 1994, firma wywiązała się z umów pożyczkowych; w przeciwnym wypadku podjęte zostaną radykalne środki ich wyegzekwowania.

W związku z żądaniami swoich kredytodawców, Ask Group zarządziła obniżkę płac nowego szefa firmy (CEO) - Erica Carlsona oraz nowego dyrektora ds. finansowych (CFO) - Gary Fillera; ograniczono także inne wydatki, jak wyjazdy pracowników, wyposażenie biur itp.

Po niezbyt udanym roku 1993 (ambicją firmy było dojście do 1 mld USD zysków, jednak osiągnięto jedynie 426 mln USD) br. finansowy również zapowiada się nienajlepiej. Ask Group straciła do tej pory 20 mln USD przy sprzedaży wynoszącej jedynie 184 tys. USD.

Problemy Ask Group wynikają przede wszystkim z niedawnych zmian kierownictwa firmy. Ask Group opuścił wieloletni szef Pier Carlo Falotti oraz dyrektor ds. finansowych Les Brown i kilku innych pracowników zatrudnionych na wysokich stanowiskach.


TOP 200