Ashton Tate w sądzie

Wyrokiem sądu regionalnego dla stanu California firmie Ashton Tatę cofnięto prawo do posługiwania się znakiem copyrigbt przy rozprowadzaniu programów dBase II i dBase III.

Wyrokiem sądu regionalnego dla stanu California firmie Ashton Tatę cofnięto prawo do posługiwania się znakiem copyrigbt przy rozprowadzaniu programów dBase II i dBase III.

W czasie rozprawy firmy Fox Software Inc. i Jet Propulsion La-boratory udowodniły, że pomysł i trzon wymienionych programów wywodzi się z publicznie dostępnej bazy danych, rozprowadzanej przed kilku laty w amatorskiej sieci komputerowej. Ashton Tatę zmodyfikowała ten program* dodając szereg nowych opcji opartych jednak na pierwotnym algorytmie. Przedstawiciele Ashton Tatę stwierdzili w czasie rozprawy, że algorytm publicznie dostępnego programu był tylko inspiracją przy tworzeniu dBase II i III.

Są one programami uniwersalnymi dającymi się różnorodnie adaptować przez użytkowników, a rolą Ashton Tatę było zapewnienie im sprawnie działającego systemu telefonicznych bezpłatnych konsultacji. Udowadniano, że wprowadzone nowe opcje tak dalece zmieniają pierwotny kształt programu, że nieodzowne było prawne zabezpieczenie. Sąd nie uznał tych wyjaśnień za wystarczające.


TOP 200