Ascential Software już w Polsce

Powołana w kwietniu br. spółka Ascen z Warszawy uzyskała status przedstawicielstwa i generalnego dystrybutora produktów Ascential Software w Polsce. Jej szefem został Mirosław Florek, poprzednio założyciel i prezes firmy Fontex, której udziały sprzedał w grudniu 2001 r.

Powołana w kwietniu br. spółka Ascen z Warszawy uzyskała status przedstawicielstwa i generalnego dystrybutora produktów Ascential Software w Polsce. Jej szefem został Mirosław Florek, poprzednio założyciel i prezes firmy Fontex, której udziały sprzedał w grudniu 2001 r.

Ascential Software powstał na początku 2001 r. po wydzieleniu z Informixa działu zajmującego się tworzeniem aplikacji wspomagających zarządzanie informacjami. Jego rozwój jest finansowany ze środków (1 mld USD), które firma otrzymała od IBM za przejęcie działu baz danych - Informix Software.

Docelowo Ascen chce pozyskać 5-6 partnerów wśród działających w Polsce dużych firm świadczących usługi integracyjne. Obecnie finalizowane są negocjacje, dotyczące umów partnerskich z firmami i Prokom Soft-ware. Obie były wcześniej partnerami Informix Software. Przed powstaniem polskiego przedstawicielstwa musiały komunikować się z biurami Ascential Software w Monachium lub europejską centralą firmy w Paryżu.

Obie firmy - Hogart i Prokom - utworzą centra kompetencyjne, zajmujące się wdrażaniem rozwiązań Ascential Software, świadczeniem usług wsparcia technicznego oraz szkoleniami. Kilkuosobowy dział, świadczący usługi, stworzy także Ascen. Firma podkreśla jednak, że nie chce konkurować z partnerami. Jako głównego konkurenta na rynku polskim Ascen postrzega SAS Institute.

Na mocy globalnych porozumień dystrybutorami produktów Ascential Soft-ware w Polsce są także IBM i SAP. Linia produktów DataStage jest zintegrowana z bazą danych IBM DB2 Warehouse Manager. Z kolei SAP włączył DataStage do platformy mySAP.com Business Intelligence. Ascential prowadził również rozmowy z dawnymi partnerami Informixa.

Ascential Software oferuje linię produktów DataStage, przeznaczoną do budowy hurtowni danych. Należą one do kategorii ETL (Extract-Transform-Load) i pozwalają pozyskiwać dane z systemów operacyjnych (extract), przekształcać je do postaci akceptowanej przez hurtownię (transform) i wczytać do bazy danych (load). Konkurencyjne rozwiązania typu ETL oferuje - obecny od wielu lat w Polsce - Cognos.


TOP 200