Artur Klimczak powołany na prezesa Getin Noble Bank S.A.

10 stycznia nastąpi zmiana we władzach Getin Noble Bank S.A. - dotychczasowy wiceprezes Artur Klimczak przejmie obowiązki Prezesa Banku zajmując miejsce Krzysztofa Rosińskiego, który pozostanie w zarządzie na stanowisku wiceprezesa.

Getin Noble Bank S.A. poinformował, że 14 grudnia 2016 r. Pan Krzysztof Rosiński złożył z powodów osobistych rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku ze skutkiem na dzień 9 stycznia 2017 r. W związku z tym Rada Nadzorcza Banku postanowiła powołać Wiceprezesa Zarządu Pana Artura Klimczaka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku, pod warunkiem i ze skutkiem od dnia wyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na powierzenie Panu Arturowi Klimczakowi funkcji Prezesa Zarządu, przy czym objęcie funkcji nastąpić może nie wcześniej niż w dniu 10 stycznia 2017 roku. Rada Nadzorcza powierzyła jednocześnie Panu Arturowi Klimczakowi pełnienie od dnia 10 stycznia 2017 r. obowiązków Prezesa Zarządu Banku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Banku postanowiła również powołać Pana Krzysztofa Rosińskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku, ze skutkiem od dnia 10 stycznia 2017 r.

Zobacz również:

  • Atos ma nowego CEO
Artur Klimczak za Krzysztofa Rosińskiego w Getin Noble Bank S.A.
Pan Artur Klimczak uczęszczał do Florida International University (Miami). Karierę w bankowości rozpoczął w Stanach Zjednoczonych w 1990 roku w ramach Grupy Citibank, zajmując kolejno stanowiska od doradcy kredytowego do dyrektora regionalnego odpowiedzialnego za lokalną sieć oddziałów. Od 2000 roku kontynuował karierę zawodową w Polsce kierując obszarem usług dla klientów zamożnych CitiGold. W roku 2003 objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego na Europę Środkowo-Wschodnią i był odpowiedzialny za segment klientów zamożnych (Wealth Management).

Od 2005 roku związany był z Bankiem Millennium S.A. Od 2009 roku został powołany do Zarządu Banku obejmując funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar bankowości detalicznej, a następnie od 2012 r. powierzono mu funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion Bankowości Detalicznej.

Doświadczenie zawodowe:

• 07.2015 – obecnie Wiceprezes Zarządu Getin Noble Bank S.A.

• 09.2015 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Noble Securities SA

• 10.2015 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Noble Funds TFI SA

• 2012 – 04.2015 Wiceprezes Zarządu Banku Millennium SA

• 2009 – 2012 Członek Zarządu Banku Millennium SA

• 2005 – 2009 Dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej Banku Millennium SA

• 2003 – 2005 Dyrektor Zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią CitiBank Polska (Bank Handlowy w Warszawie SA)

• 2000 – 2002 Dyrektor Departamentu CitiBank Polska (Bank Handlowy w Warszawie SA)

• 1990 – 2000 Doradca kredytowy - Dyrektor Regionalny CitiBank US

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200