Armenia bliżej świata

24 października br. to data inauguracji bezpośredniego połączenia telefonicznego Erewania z resztą świata.

24 października br. to data inauguracji bezpośredniego połączenia telefonicznego Erewania z resztą świata. Wejście Armenii do światowej sieć! telekomunikacyjnej dokonało się wraz z pierwszym bezpośrednim połączeniem Erewania z Nowym Jorkiem i Los Angeles. A wszystko to za sprawą uruchomienia przez AT&T w stolicy Armenii nowoczesnej centrali 5ESS wraz ze. zlokalizowaną poza miastem stacją satelitarną. Dzięki tym urządzeniom bezpośrednia łączność Armenii z USA stała się po raz pierwszy możliwa bez po średnictwa Moskwy.

Centrala 5ESS - uznana za najnowocześniejszą z obecnie używanych na świecie - zapewni 3,6-milionowej społeczności Armenii 180 cyfrowych łączy do i ze Stanów Zjednoczonych, a pośrednio również z innymi krajami. W przyszłym roku przybędzie tam dalszych 90 łączy cyfrowych, tym razem do Francji. W dalszych planach przewidziana jest rozbudo wa i modernizacja całej sieci telekomunikacyjnej Armenii.


TOP 200