Arkusz z dopalaczem

TurboExcel konwertuje formuły programu Microsoft Excel do wykonywalnego kodu C++.

TurboExcel konwertuje formuły programu Microsoft Excel do wykonywalnego kodu C++.

Opracowana przez amerykańską firmę Savvysoft niewielka aplikacja umożliwia zmianę skomplikowanych algorytmów wykorzystywanych w arkuszach Excel w przenośne pliki DLL. TurboExcel pozwala nie tylko na znaczne przyspieszenie pracy (zdaniem firmy nawet 300-krotne) arkusza kalkulacyjnego wchodzącego w skład pakietu Office, ale także umożliwia udostępnianie algorytmów wszystkim aplikacjom, które mogą wykorzystywać biblioteki DLL. Przetestowanie TurboExcel i nowej funkcji trwa zaledwie kilka sekund. Trudno to sobie wyobrazić, mając w pamięci godziny spędzane na przepisywaniu i testowaniu algorytmów Excela ręcznie kodowanych w C++.

Łatwo i przyjemnie

Aplikacja nie jest skomplikowana. Po zainstalowaniu TurboExcel na pasku narzędzi Excela pojawiają się nowe przyciski. Pierwszy to ikona nowo zainstalowanego produktu. Drugi to przycisk konfiguracji aplikacji, który pozwala kontrolować wszelkie szczegóły dotyczące generowanych plików DLL i funkcji, jakie będą one zawierały. Przykładowo przy użyciu funkcji konfiguracji ustala się zakres komórek, które będą traktowane jako dane wejściowe funkcji, wraz z typem danych jakie zawierają, a także zakres komórek docelowych (również z typem danych).

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych konfiguracyjnych, naciska się trzeci przycisk, co powoduje konwersję arkusza do postaci kodu C++. Naciśnięcie tego przycisku uruchamia bowiem kompilator i tworzący plik DLL. Równocześnie tworzy odpowiedni plik XLL, który dostarcza niezbędnej logiki do wykorzystania pliku DLL jako dodatku do Excela.

Twórcom TurboExcel przyświecała idea, by nie przekształcać całego arkusza, ale wyłącznie określone jego fragmenty, w szczególności najbardziej pracochłonne formuły i powiązane z nią pola. Po weryfikacji, czy dana funkcja po konwersji do modułu DLL pracuje poprawnie, można ją przenieść do oryginalnego arkusza jako gotową funkcję. Stworzony moduł może być wywoływany także przez inne aplikacje. TurboExcel potrafi zmieniać w wykonywalny kod C++ także kod Visual Basic for Applications. Niestety, na razie konwertować można jedynie same funkcje.

Nie tylko Windows

Autorzy aplikacji zapewniają, że kod generowany przez TurboExcel może być uruchamiany nie tylko na platformie Windows. Wykorzystuje on zaledwie dwa wywołania specyficzne dla platformy Win32. Zdaniem Savvysoft mogą one zostać zastąpione właściwymi funkcjami systemów Unix. Możliwe jest także wykorzystanie TurboExcel do tworzenia "rodzimych" dodatków dla arkuszy kalkulacyjnych działających na platformie Unix czy Linux.

Oprac. raj na podstawie Infoworld

Cena wygody

TurboExcel może okazać się narzędziem przydatnym przy przenoszeniu sprawdzonych formuł obliczeniowych z arkuszy kalkulacyjnych do zastępujących je "pełnokrwistych" aplikacji, co w wielu przypadkach znakomicie skróci czas projektu. Za wygodę trzeba jednak słono zapłacić. Wersja Personal, która pozwala na uruchamianie modułów DLL wyłącznie na komputerze, na którym został skompilowany, kosztuje 1 tys. USD. Jeśli użytkownik chce uruchamiać go na dowolnym komputerze, musi zakupić wersję Professional za... 3 tys. USD.


TOP 200