Arcus: wszystko do druku

Arcus przejął w lutym br. firmę DocuSoft, która przed kilkoma miesiącami zakończyła pracę nad systemem Vario, a w listopadzie wprowadziła go na rynek. Jest to - oparte na platformie .Net

Arcus przejął w lutym br. firmę DocuSoft, która przed kilkoma miesiącami zakończyła pracę nad systemem Vario, a w listopadzie wprowadziła go na rynek. Jest to - oparte na platformie .Net

- rozwiązanie wspomagające zarządzanie i obieg dokumentów. "Mamy już kilku klientów na ten system, w tym firmy Eaton Automotive Polska i Hydrobudowa Włocławek oraz Urząd Miasta Żory" - mówi Bartłomiej Żebrowski, dyrektor handlowy sp. z o.o.

W najbliższym czasie głównym odbiorcą systemu Vario mają być jednak samorządy. Do końca 2005 r. ma zostać wprowadzony w urzędach wymóg udostępniania obywatelom ich dokumentów oraz informacji na temat stanu prac nad daną sprawą ich dotyczącą, np. związaną z wnioskiem o wydanie decyzji zagospodarowania przestrzennego. Wiązać się to będzie również z wdrożeniami systemów archiwizujących nadchodzące i archiwalne dokumenty. Sprzedaż rozwiązania firmy DocuSoft ma się odbywać za pośrednictwem sześciu oddziałów firmy Arcus i 40 partnerów handlowych.

Arcus: wszystko do druku

Struktura przychodów Grupy Arcus w 2004 r.

W Grupie Arcus działa jeszcze spółka Infor Systems Polska oferująca usługi outsourcingu wydruków masowych (ok. 20 klientów) i - coraz popularniejszych - departamentowych. Ostatnia usługa polega na przejmowaniu systemów drukujących w konkretnych działach firmy. Korzystają już z niej m.in. Bank Gospodarki Żywnościowej i Bank Pocztowy. "Znajdujące się w tych departamentach urządzenia należą do nas. Klient drukuje i nie martwi się o nic więcej. Są to zwykle wydruki na poziomie od 1000 do 50 000 stron miesięcznie" - tłumaczy Konrad Rochalski, dyrektor ds. marketingu w firmie Arcus. "Oferujemy też audyt systemów drukujących, analizując koszty, które firmy ponoszą na wydruki, i dokonując prognoz, jak będą się one zmieniać w perspektywie kilku lat" - dodaje.

W sumie w Grupie Arcus pracuje ok. 170 osób. Na koniec 2004 r. jej przychody mają wynieść ok. 100 mln zł (90 mln zł przed rokiem). Z tego 51% pochodzi z dystrybucji sprzętu, 46% z outsourcingu, a ok. 3% z serwisu i wsparcia technicznego. W latach 2005-2007 przychody tej grupy mają rosnąć o 20-25% rocznie do 150-160 mln zł (z tego 50% przypadać będzie na outsourcing, 40% na dystrybucję sprzętu, a 10% na oprogramowanie).


TOP 200