Archiwizacja na taśmie

Streamer WangDAT 3900 pozwala na zapis 24 GB danych na kasecie dwa razy mniejszej od magnetofonowej i można go zainstalować w typowym PC.

Streamer WangDAT 3900 pozwala na zapis 24 GB danych na kasecie dwa razy mniejszej od magnetofonowej i można go zainstalować w typowym PC.

Najnowszy model streamera firmy Tecmar - WangDAT 3900 wykorzystuje do zapisu danych kasety z czteromilimetrową taśmą DAT (Digital Audio Tape). Na kasecie dwa razy mniejszej od magnetofonowej można zmieścić aż 24 GB danych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii DDS-3 (Digital Data Storage). Jednym z ulepszeń, na jakich bazuje DDS-3, jest zagęszczony zapis magnetycznych zer i jedynek, których odczyt umożliwia wykorzystanie algorytmów cyfrowej filtracji PRML (Partial Response Maximum Likehood).

Zewnętrznie WangDAT 3900 nie różni się od innych podobnych urządzeń peryferyjnych. W wersji do instalacji wewnątrz komputera rozmiary urządzenia pozwalają na montaż we wnęce 5,25", a po zdjęciu bocznych elementów obudowy, można je umieścić we wnęce przeznaczonej na napędy 3,5".

Instalacja napędu w typowym komputerze PC wyposażonym w Windows 95 jest prosta. Po dołączeniu zasilania i magistrali SCSI, system BIOS karty SCSI rozpoznaje go jako napęd taśmowy WangDAT 3400 DX - co zgodnie z instrukcją jest wystarczające do zapewnienia prawidłowej pracy. Rzuca to nieco światła na konstrukcję samego napędu - jest on zarządzany sterownikiem WangDAT 3400, dzięki czemu niepotrzebny jest upgrade oprogramowania współpracującego z nowszym napędem WangDAT 3900. Wszystko, co jest nowe w napędzie WangDAT 3900, znajduje się wewnątrz urządzenia.

Niestety - dołączona do Windows 95 aplikacja Microsoft Backup (Start, Programy, Akcesoria, , Kopia Zapasowa) nie "widzi" napędów WangDAT (nie ma go w zamieszczonym w pliku pomocy niewielkim wykazie urządzeń zgodnych z MS Backup). Podczas testów pomocna okazała się dołączona do karty SCSI 32übitowa aplikacja Adaptec Backup, uruchamiana również pod kontrolą Windows 95. Znajduje się ona, podobnie jak kilka innych aplikacji Adapteca, na dołączonym do karty AHA 1542 dysku CD-ROM EZ-SCSI. Dzięki temu można sformatować taśmę i wypróbować działanie napędu. Biorąc pod uwagę oferowane usługi, aplikacja Adaptec Backup jest lepsza od Microsoft Backup. Obok zwykłego zapisu kopii zapasowej można skorzystać z wielu opcji, np. zapisu połączonego z weryfikacją i kompresją danych itp.

Zapis ok. 400 MB danych z dysku na taśmę zajął mniej niż 10 minut. Jest to czas dość krótki. Po jednokrotnym wykonaniu kompletnej kopii bezpieczeństwa, możliwy jest okresowy backup różnicowy, tzn. zapis tylko zmodyfikowanych plików. Warto dodać, że WangDAT jest jednocześnie dobrym narzędziem do tworzenia kopii zasobów sieci LAN. Np. w sieci Windows NT współpracuje z takimi systemami zapisu kopii bezpieczeństwa, jak ARCserve firmy Cheyenne, Backup Director firmy Seagate lub programem Backup wbudowanym w Windows NT.

-----

Streamer WangDAT 3900

Producent: Tecmar Technologies,http://www.tecmar.com

Dystrybucja: Westwood Poland, Warszawa, ul. Jagiellońska 74, tel. (+22) 675 28 30, fax (+22) 675 55 19.

Cena: napęd - 1537 USD, kaseta 125 m - 60 USD


TOP 200