Archiware: uaktualnienie systemu archiwizacji dla przedsiębiorstw

Niemiecka firma Archiware włączyła szyfrowanie i ciągłą ochronę danych do nowej wersji jej systemu składowania, archiwizowania i synchronizacji dla przedsiębiorstw.

PresStore 3 jest wieloplatformowym narzędziem składowania, archiwizacji i synchronizacji dla Windows, OS X i Linux. Ta nowa wersja oferuje szyfrowanie danych typu "end-to-end" - zarówno na taśmach magnetycznych jak i dyskach oraz obejmujące również transmisje przez łącza międzywęzłowe. Jest to mechanizm szczególne ważny dla składowania danych na serwerach zlokalizowanych poza centralnym ośrodkiem komputerowym.

Nowa wersja zapewnia także ciągłe składowanie danych dla Mc OS X i Windows. Pozwala na natychmiastowe identyfikowanie nowoutworzonych plików i bezpośrednie synchronizowanie ich z systemem docelowym lub folderem.

Inne udoskonalenia obejmują elastyczny system licencjonowania i spójne składowanie otwartych plików Windows. PresStore ma być także rozszerzony o obsługę Novell Storage Services for Linux.


TOP 200