Architektura na początek

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło pierwszy przetarg w ramach budowy systemu PESEL 2. Do końca br. powstanie projekt jego architektury, który ma być gotowy w maju 2008 r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło pierwszy przetarg w ramach budowy systemu PESEL 2. Do końca br. powstanie projekt jego architektury, który ma być gotowy w maju 2008 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie zorganizowało jednego, centralnego przetargu na budowę systemu PESEL 2. Został on podzielony na kilka mniejszych. Właśnie ogłoszono pierwszy z nich. "Dotyczy on przede wszystkim stworzenia projektu architektury systemu, ale także usług asysty technicznej i wsparcia w zarządzaniu projektem. Zwycięzca przetargu będzie doradzał nam przez cały okres trwania projektu" - mówi Grzegorz Fiuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Rejestrów w MSWiA. Przetarg ma zostać rozstrzygnięty do października br. Jego wartość to kilka milionów złotych. Zdecydowano, że będzie miał on formę dialogu konkurencyjnego, który został wprowadzony w nowej Ustawie o zamówieniach publicznych dla skomplikowanych zamówień, m.in. dla informatyki. W dialogu będzie uczestniczyło pięć firm wyłonionych spośród wszystkich, które zgłoszą się do przetargu.

Projekt architektury ma powstać do końca 2006 r. Wówczas zostaną ogłoszone kolejne przetargi. Będą prawdopodobnie dotyczyły zakupu i instalacji sprzętu dla centrów danych (podstawowego i zapasowego), instalacji systemu komunikacji pomiędzy tymi centrami, opracowania i wdrożenia oprogramowania dla środowiska centralnego i lokalnego, zakupu serwerów dla gmin oraz zakupu serwerów dla Urzędu Stanu Cywilnego. PESEL 2 ma być gotowy do działania w maju 2008 r. To warunek rozliczenia środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Unia dołoży 75% kosztów, które pochłonie projekt. Jego całkowity koszt szacowany jest na 200 mln zł.

Organizacja projektu

Architektura na początek

Struktura realizacyjna projektu

Projekt prowadzony jest zgodnie z wybranymi elementami metodyki PRINCE 2. Obecnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwa organizowanie Biura Projektu, które będzie współpracować z konsultantem zewnętrznym wybieranym w obecnym przetargu. Wcześniej rozpoczęto prace nad stworzeniem Komitetu Sterującego, w którego skład wejdzie dwóch wiceministrów i przedstawiciele kilku departamentów MSWiA.

Ważną rolę w Komitecie Sterującym będzie odgrywał przedstawiciel projektu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP), który ma usprawnić przepływ informacji oraz ułatwić załatwianie spraw za pomocą kanałów elektronicznych pomiędzy urzędami a firmą i obywatelem. Uczestnictwo przedstawicieli e-PUAP w projekcie PESEL 2 ma zagwarantować, że obydwa systemy będą w przyszłości łatwe do zintegrowania. Trwają ponadto przygotowania do utworzenia Rady Konsultacyjnej doradzającej Komitetowi Sterującemu. W jej skład wchodzić będzie 15-20 osób zapraszanych spośród pracowników administracji publicznej, przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń oraz przyszłych użytkowników PESEL 2.

MSWiA przygotowuje się także do inwentaryzacji działających w gminach systemów informatycznych i infrastruktury IT, która będzie powiązana z PESEL 2. "Tak szczegółowej inwentaryzacji do tej pory jeszcze nie prowadzono" - mówi Grzegorz Fiuk. Niedawno zakończyły się także, rozpoczęte 18 kwietnia br., konsultacje, w ramach których przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obejrzeli ponad 40 prezentacji. Zawierały one pomysły i idee firm dotyczące nowego systemu rejestrów państwowych. Informacje o prezentacjach można znaleźć na stronach internetowych MSWiA. "Uczestniczyły w nich firmy polskie i zagraniczne. Konsultacje okazały się bardzo przydatne. Jedynie niewielka część prezentacji była słabej jakości" - komentuje Grzegorz Fiuk.

Nowa perspektywa

Grzegorz Fiuk już teraz mówi o nowej, rozszerzonej wizji PESEL 2. Którego dalsza rozbudowa miałaby potrwać do roku 2010. Zgodnie z nią system ten miałby posłużyć jako fundament dla integracji wszystkich rejestrów rządowych. Dokument ten, jako strategiczny dla rejestrów państwowych, zostanie opublikowany na początku sierpnia br. i poddany publicznej dyskusji. "Chodzi nie tylko o to, aby dane o obywatelu lub firmie znajdujące się w jednym urzędzie były dostępne dla innych, ale aby inny urząd nie miał prawa żądać ich ponownie od obywatela. Natomiast informacje o istotnych zmianach danych wprowadzanych w jednym systemie miałyby być przekazywane do innych systemów stosowanych w administracji publicznej i innych instytucjach świadczących usługi publiczne" - tłumaczy Grzegorz Fiuk.

Standardowy projekt

Zgodnie z zapowiedziami MSWiA powoli wchodzi w życie nowy standard prowadzenia projektów w administracji publicznej. Zamiast jednego, dużego przetargu na projekt składa się wiele mniejszych. Ma to zagwarantować, że administracja nie będzie zależna od jednej firmy. Umożliwi to również uczestnictwo w przetargach średnim firmom. Podobnie jak PESEL 2 realizowane są projekty e-PUAP i e-Deklaracje. Tak wygląda również struktura wszystkich tych projektów. Pierwszy przetarg dotyczy opracowania architektury danego systemu i usług wsparcia. Koszt tego typu usług wyceniany jest na kilka milionów złotych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200