Architektura korporacyjna w tworzeniu nowych produktów i usług

Czy podejście architektoniczne daje się pogodzić z wymogami szybkości przy wprowadzaniu nowych produktów? Odpowiedzi na to pytanie poszukają uczestnicy pierwszego spotkania z cyklu AKTYWATOR.

Warsztaty „Zastosowanie architektury korporacyjnej w tworzeniu nowych produktów i usług” odbędą się 12 lutego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Poprowadzą je prof. Andrzej Sobczak, kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w SGH oraz Robert Fedorowicz, główny architekt w firmie Netia.

Wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi wymaga coraz większej szybkości. Działy biznesowe potrzebują nowych rozwiązań niemal z dnia na dzień, co stawia IT w trudnej sytuacji. Menedżerowie odpowiedzialni za rozwój oferty zapominają wtedy o przyjętych zasadach rozwoju systemów informatycznych. Za plecami szefów IT kupują na zewnątrz gotowe rozwiązania. Trudno pogodzić to z przemyślanym rozwojem zasobów, wynikającym ze stosowania w firmie architektury korporacyjnej.

Czy podejście architektoniczne daje się pogodzić z wymogami szybkości przy wprowadzaniu nowych produktów? Odpowiedzi na to pytanie poszukają uczestnicy pierwszego spotkania z cyklu AKTYWATOR (Architektura korporacyjna w tworzeniu i optymalizacji wartości organizacji).

W trakcie spotkanie zaprezentowane zostanie studium przypadku zbierającego doświadczenia wielu organizacji i przedsięwzięć realizowanych w Polsce. Podczas zajęć uczestnicy poznają odpowiednie wzorce w zakresie realizacji, użycia podejścia architektonicznego i będą mogli dowiedzieć się, jak sprawnie budować współpracę pomiędzy biznesem a IT. Architektura ma zapewnić tutaj pomoc w „poukładaniu” wdrożenia, aby przełożyło się ono na długoterminową budowę wartości organizacji.

Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się:

• jak używać modelu biznesowego i jak ten poziom abstrakcji przełożyć na bloki architektoniczne;

• jak modelować cele strategiczne i operacyjne, pryncypia i ograniczenia w kontekście nowej usługi/produktu;

• jak modelować kluczowe wymagania na nową usługę/produkt (zarówno od strony biznesowej jak i IT);

• jak wykonać analizę wpływu na obecnie istniejącą infrastrukturę i systemy IT w kontekście nowej usługi/produktu;

• jak zaplanować wdrożenie nowych rozwiązań (zarówno po stronie biznesowej jak i IT) będących podstawą obsługi nowej usługi/produktu.

Warsztaty odbędą się 12 lutego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Szczegóły: http://architekturakorporacyjna.pl/

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200