Architektura korporacyjna jako balans potrzeb biznesu i rozwoju IT

Za każdym razem, kiedy biznes w firmie wprowadza nowy produkt czy usługę, zmiany informatyczne są oczywiste. Czy należy je przeprowadzać za wszelką cenę?

Kiedy dochodzi do zmian w obszarze biznesu, organizacja oczekuje od działu informatyki wprowadzenia zmian w systemach, aplikacjach oraz w infrastrukturze IT. Czy istnieje proces weryfikowania spójności standardów w architekturze IT? Czy firma monitoruje prognozowane ROI po wdrożeniu? Takie najczęściej pytania zadaje sobie większość szefów działów informatyki, którzy próbują na okrojonym budżecie związać koniec z końcem, w celu utrzymania IT na bezpiecznym poziomie operacyjnym.

Obraz obecnego otoczenia IT

Przedłużający się w Stanach Zjednoczonych i Europie kryzys, którego efekty są widoczne w dużych wahaniach giełd, niestabilności walut, rosnącej inflacji, malejącym PKB w Unii Europejskiej, wysokim bezrobociu, rosnących cenach ropy, gazu i energii, spowoduje zmianę priorytetów w firmach. Popyt na rynku radykalnie się zmieni i będzie spadał. Walka o klientów będzie trudna, zdominowana przez silniejszą konkurencję.

Zobacz również:

  • Elastyczność organizacyjna kluczem do sukcesu projektów DevSecOps – wnioski z badania
  • Dlaczego ponad połowa liderów IT może szukać nowej pracy

Jak to wpłynie na IT?

Firmy będą ostrożnie podchodzić do wdrażania nowych technologii i nowych rozwiązań informatycznych, które były wcześniej planowane. Większość organizacji postara się wykorzystać potencjał IT z jak najmniejszym budżetem kosztowym i inwestycyjnym, w celu ratowania wyników. Duże projekty wdrożeniowe zostaną odłożone na przyszłość lub zatrzymane, a niektóre rozpoczęte przedsięwzięcia będą zrealizowane tylko w części.

Jak w czasie kryzysu będą realizowane inwestycje dotyczące nowych rozwiązań IT? Jednym z rozsądnych wyborów będzie sukcesywne wdrożenie w firmie architektury korporacyjnej, która obejmuje wszystkie procesy biznesowe, dane potrzebne do obsługi tych procesów, aplikacje z interfejsami oraz architekturą technologiczną.

Scentralizowane IT

W każdej firmie informatyka ma wiele wspólnych elementów, takich jak: procesy zarządzania zmianą, incydentami, problemami, obsługa klienta, dostęp do bazy danych, systemy IT, które są powiązane procesami lub pracą operacyjną pracowników. Scentralizowana informatyka wiąże ze sobą wszystkie procesy, operacje i transakcje. To najbardziej newralgiczne miejsce w każdej organizacji.

Obszary architektury korporacyjnej

Aby bezpiecznie i świadomie zarządzać potrzebami i zmianami, należy zdefiniować i przedstawić cztery obszary architektoniczne, tworzące pełny obraz architektury korporacyjnej. Oto one:

1. Architektura podstawowych procesów biznesowych, które składają się na działalność firmy.

2. Architektura danych, które są bezpośrednio przypisane do obszarów lub departamentów biznesowych, oraz danych współdzielonych przez kilka obszarów biznesowych.

3. Architektura oprogramowania wraz z interfejsami systemów i aplikacji, które ze sobą współpracują.

4. Architektura technologii wraz ze standardami technologicznymi, na których została zbudowana.

Mapa architektury korporacyjnej i jej właściciel

Zewidencjonowanie w architekturze korporacyjnej podstawowych procesów biznesowych, danych oraz infrastruktury technologicznej jest podstawą do stworzenia jasnego obrazu działania firmy pod względem realizowanych projektów. Tak zobrazowana ewidencja musi również uwzględnić warunki modelu operacyjnego firmy, który określa ogólne wymagania wobec integracji obszarów biznesowych. Mając taką mapę architektury, można bezpieczniej i świadomie zarządzać zmianą oraz efektem zmian, zaczynając od procesów, a kończąc na wdrożeniach. Właścicielem mapy architektury korporacyjnej musi być główny architekt systemów IT. Do niego należy utrzymywanie mapy architektonicznej zgodnie z rzeczywistym stanem wymienionych wcześniej obszarów.

Pięć skutecznych praktyk architektury korporacyjnej

Jeśli firma nie wdrożyła lub nie będzie wdrażała architektury korporacyjnej, poniższe praktyki mogą być początkiem budowy firmy i rozwoju IT.

1. Zbudowanie na jednej stronie mapy podstawowych procesów biznesowych firmy, baz danych, aplikacji oraz systemów z interfejsami i używanej technologii.

2. Uporządkowanie procesu zarządzania zmianą w formie jednolitego kanału wprowadzającego zmiany.

3. Przypisanie właścicielstwa lub współwłaścicielstwa aplikacji oraz danych.

4. Ukonstytuowanie się formalnej i niezależnej roli głównego architekta systemów IT.

5. Powołanie komitetu sterującego IT z menedżerami wyższego szczebla, którzy będą wspólnie decydować o priorytetyzacji realizowanych zadań w IT.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200