Architektura XRN

3Com jest twórcą rozwiązania znacznie zwiększającego dostępność sieci.

3Com jest twórcą rozwiązania znacznie zwiększającego dostępność sieci.

Idea polegająca na tym, aby z kilku przełączników zbudować jedną logiczną jednostkę, nie jest nowa. Jednak do tej pory technologia ta była stosowana głównie w warstwie drugiej modelu OSI. Konkurujące z 3Com takie firmy, jak Cisco i Allied Telesyn, mają w ofertach połączone ze sobą przełączniki, tworzące jednostkę warstwy drugiej. Firma 3Com poszła dalej, poszerzając możliwości takiej wieży o funkcje warstwy trzeciej. Opracowana przez 3Com architektura XRN (eXpandable Resilient Architecture) znajdzie zastosowanie w większych sieciach szkieletowych, obsługujących przedsiębiorstwa. Testy tego rozwiązania wykazały, że system zbudowany przy użyciu tej technologii rzeczywiście charakteryzuje się dużą dostępnością i wydajnością.

Firma 3Com od dawna specjalizuje się w projektowaniu przełączników średniej klasy obsługujących grupy robocze. Teraz firma opracowała rozwiązanie przeznaczone dla większych sieci, które muszą być zawsze dostępne i muszą też działać bezawaryjnie, stawiając czoła rozwiązaniom oferowanym przez Cisco, Extreme Networks czy Foundry Networks. Używając zestawu XRN Interconnect Kit, użytkownik może połączyć ze sobą kilka przełączników, tworząc jedną logiczną jednostkę (wieżę).

Architektura XRN

Rozproszony ruting w XRN

Promując to rozwiązanie, 3Com podkreśla, że nie jest stosunkowo drogie. Po połączeniu w ten sposób dwóch przełączników 4060, koszt jednego portu Gigabit Ethernet wynosi 1061 USD. Budując podobną konfigurację przy użyciu rozwiązań oferowanych przez Cisco (przełączniki Catalyst 4500) czy Extreme (przełączniki Alpine 3800), użytkownik zapłaci odpowiednio: 1859 USD i 1914 USD (wg cen na rynku amerykańskim). Przedstawiciele 3Com argumentują jednocześnie, że użytkownik nie płaci na wyrost, lecz tylko za to, co mu udostępniono, mając możliwość dalszej rozbudowy jednostki.

U podstaw opracowania architektury XRN leży przekonanie, że należy ze sobą zintegrować kilka przełączników szkieletowych, tak aby zapewnić pełną nadmiarowość połączeń w warstwach drugiej i trzeciej. Testy przeprowadzone przy użyciu przełączników 3Com SuperStack 4050 i SuperStack 4060 wykazały, że zestaw XRN Interconnect Kit daje gwarancję dużej redundancji. Użytkownik musi najpierw zbudować wieżę XRN, a następnie podłączyć do niej, korzystając z dwóch oddzielnych ścieżek, kilka komputerów lub mniejszych przełączników.

W warstwie trzeciej wieża XRN jest postrzegana jako pojedyncze urządzenie sieciowe, któremu przypisano jeden adres IP/MAC, chociaż każdy element wieży dysponuje własną tabelą rutingu. Wieża XRN pracowała w warstwie drugiej z pełną wydajnością liniową, a w warstwie trzeciej - z szybkością odpowiadającą 95% maksymalnej przepływności przewidzianej dla tego trybu.

Architektura XRN

Technologia XRN (eXpandable Resilient Networking)

Jeśli jeden z elementów wieży XRN ulegnie uszkodzeniu, system wykorzystuje tabelę rutingu przechowywaną w pamięci innego elementu. Tabele rutingu są identyczne dzięki temu, że są synchronizowane przy użyciu opcji o nazwie DRR (Distributed Routing).

Architekturę XRN wyróżnia to, że wykorzystuje rozwiązanie określane nazwą active-active. Przełączniki warstwy drugiej oferowane przez konkurencję zapewniają redundancję przy użyciu mostowania spanning-tree. To rozwiązanie ma nazwę active-passive. Mostowanie spanning tree przewiduje, że jeden przełącznik pozostaje bezczynny do momentu pojawienia się awarii. Architektura XRN działa wydajniej (większa przepływność), ponieważ wszystkie przełączniki wchodzące w skład wieży cały czas obsługują dostępne połączenia.

Jeśli chodzi o warstwę trzecią, to przełączniki innych firm zawierają rozwiązania redundancyjne oparte na VRPR (Virtual Router Redundancy Protocol) lub innych protokołach firmowych, zaprojektowanych przez Cisco, Extreme czy Foundry. Protokoły te przewidują, że tylko jeden ruter jest aktywny, podczas gdy w architekturze XRN operacje rutingu są wykonywane przez wszystkie elementy wieży.


TOP 200