ArchiDoc powołuje nową spółkę IT Point

ArchiDoc, jeden z liderów w outsourcingu procesów back-office utworzył spółkę zależną IT Point. Będzie się ona specjalizować w tworzeniu systemów obsługi kancelaryjnej i repozytoriów elektronicznych oraz aplikacji wspomagających szeroko rozumiane procesy biznesowe. Spółka planuje stopniowe poszerzanie oferty o aplikacje przeznaczone do urządzeń multimedialnych (telefony komórkowe, palmtopów etc.) oraz nowe technologie dedykowane dla sektora medycznego.

Według wstępnych szacunków oszczędności kosztów z tytułu wydzielenia części działu informatycznego na zewnątrz sięgną około 10 proc. w skali roku. Dzięki zastosowaniu ekonomii skali, firma outsourcingowa zyska także możliwość obniżenia wydatków ponoszonych na zakup sprzętu i oprogramowania, które nie tylko na jej potrzeby zamawiać i dostarczać będzie IT Point. Większa dywersyfikacja dostawców usług IT pozwoli ArchiDoc na jeszcze szybsze i skuteczniejsze zaspakajanie potrzeb klientów.

"To element nowej strategii ArchiDoc, która zakłada koncentrację na podstawowym obszarze naszej działalności, czyli świadczeniu usług z zakresu zarządzania dokumentami. Jako firma outsourcingowa dobrze rozumiemy korzyści z przekazywania niektórych procesów biznesowych wyspecjalizowanym podmiotom. IT Point, będzie dostarczał aplikacje do realizowanych przez ArchiDoc projektów, a także zajmie się wsparciem naszych dotychczasowych systemów. Wydzielenie na zewnątrz części pionu informatyki umożliwi nam usprawnienie współpracy z klientami, a także wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania naszej spółki" - mówi Waldemar Nowicki, dyrektor zarządzający ds. operacyjnych ArchiDoc.

Spółka IT Point zatrudnia 12 osób. Dziś pracują oni kilka zawansowanych projektów, takich jak zunifikowany system obsługi procesów kancelaryjnych. Równolegle rozwijane są aplikacje aktualnie wykorzystywane przez klientów firmy outsourcingowej.


TOP 200