Aram znika z polskiego rynku

Firma ta połączyła się z Sygnity. Choć od 1,5 roku i tak obie firmy działały już właściwie jako jedna spółka.

Wczoraj (31 maja 2010 r.) Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu połączenia Sygnity SA z Aram sp. z o.o. Połączenie spółek nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Z uwagi na fakt, iż Sygnity był jedynym wspólnikiem Aramu, połączenie nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego Sygnity.

Aram specjalizowała się w tworzeniu aplikacji dla sektora publicznego. Od ponad roku Aram i Sygnity działały już właściwie jako jedna spółka. Grupa Sygnity nie podawało nawet jej wyników. W 2009 r. sprzedaż Sygnity do sektora administracji publicznej - zgodnie z danymi raportu Computerworld TOP200 - wyniosła 123 mln zł (214 mln zł rok wcześniej).

Obecnie w Grupie Sygnity znajdują się spółki: Sygnity Technology, Max Elektronik, Projekty Bankowe Polsoft i Winuel. Pozostałe spółki zostały sprzedane w przeciągu ostatnich dwóch lat.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200