Approach 96 dla Windows 95

Jeżeli ktoś poszukuje łatwej w użyciu bazy dla niewielkiej firmy, to warto rozważyć nowo opracowaną bazę IBM-Lotus Approach 96 for Windows 95. Stanowi ona jeden z elementów zestawu aplikacyjnego Lotus SmartSuite 96 dla Windows 95. Główną siłę tej bazy stanowi łatwość tworzenia bazy danych, raportów i formatek ekranowych, bez potrzeby pisania kodu.

Jeżeli ktoś poszukuje łatwej w użyciu bazy dla niewielkiej firmy, to warto rozważyć nowo opracowaną bazę IBM-Lotus Approach 96 for Windows 95. Stanowi ona jeden z elementów zestawu aplikacyjnego Lotus SmartSuite 96 dla Windows 95. Główną siłę tej bazy stanowi łatwość tworzenia bazy danych, raportów i formatek ekranowych, bez potrzeby pisania kodu.

Na przykład dla utworzenia nowej bazy danych wystarczy utworzyć nową formatkę ekranową, nie połączoną z żadną z istniejących baz. Pracę tę ułatwiają jeszcze dostępni asystenci (Assistants). Do pakietu dołączono wiele wzorców baz do typowych zastosowań (zamówienia, kontakty, in.), co pozwala na proste tworzenie definicji tabel i pól bazy. Wzorce typowych raportów, raportów zbiorczych i zapytań upraszczają korzystanie z bazy.

Najważniejszą cechą Approach 96 jest ścisła integracja z Lotus Notes, co jest szczególną zaletą dla firm, korzystających z tego pakietu do obsługi pracy grupowej, komunikacji wewnątrz firmy, prowadzenia paneli dyskusyjnych i in. Approach może korzystać z danych typowych baz na biurko (dBase, Paradox, Access, FoxPro) oraz serwerów baz danych SQL Microsoftu Oracle'a i Sybase'a. Może także służyć jako narzędzie do opracowania aplikacji dla bazy DB2 IBM.

Dla ochrony danych w bazie Approach zawiera możliwości zdefiniowania nazw użytkowników, haseł dostępu i przywilejów.

Najważniejszą cechą Approach 96 jest ścisła integracja z Lotus Notes.


TOP 200