Apple zakończył 1999 rok finansowy

W IV kwartale 1999 roku finansowego Apple odnotował zysk netto w wysokości 111 mln USD. W tym samym okresie zysk netto firmy wyniósł 1,34 mld USD. W całym roku finansowym firma wypracowała zysk w wysokości 601 mln USD (309 mln USD rok wcześniej). Przychody osiągnęły natomiast 6,1 mld USD (5,9 mld USD).

W IV kwartale 1999 roku finansowego Apple odnotował zysk netto w wysokości 111 mln USD. W tym samym okresie zysk netto firmy wyniósł 1,34 mld USD. W całym roku finansowym firma wypracowała zysk w wysokości 601 mln USD (309 mln USD rok wcześniej). Przychody osiągnęły natomiast 6,1 mld USD (5,9 mld USD).

Jako jedną z przyczyn mniejszego niż spodziewany wzrostu sprzedaży, Apple podaje problemy Motoroli produkującej procesory G4, która nie mogła sprostać zapotrzebowaniu. W rozwiązaniu tej sytuacji pomóc ma firmie porozumienie z IBM, który także rozpocznie produkcję tych procesorów.

W ubiegłym kwartale Apple sprzedał 772 tys. komputerów (o 7% mniej niż przed rokiem), z czego 58% stanowiły komputery iMac.