Apple w środku

W zestawie aplikacyjnym WebObjects 4.0 Apple Computer wykorzystał innowacyjne rozwiązania firmy NeXT.

W zestawie aplikacyjnym WebObjects 4.0 Apple Computer wykorzystał innowacyjne rozwiązania firmy NeXT.

Niewielu kojarzy Apple Computer z oprogramowaniem działającym na wielu platformach. Tymczasem zestaw aplikacyjny WebObjects jest przez wielu fachowców uważany jako szczytowe osiągnięcie w zakresie obsługi aplikacji rozproszonych na WWW. Produkt jest efektem przejęcia przez Apple firmy NeXT, producenta zaawansowanej technologii obiektowej. Obecnie w Apple nad technologiami obiektowymi pracuje ponad 150 programistów. Firmie pozostaje tylko przekonać potencjalnych użytkowników do zalet systemu. Notabene, siła przekonywania Apple'a jest w tym zakresie bardzo mała. Więcej informacji o produkcie znajdziemy w niezależnych opracowaniach niż w publikacjach firmowych.

Siedem zalet

Każdy spośród ponad 200 dostawców programów odpowiadających ogólnemu terminowi "pośrednia warstwa oprogramowania" (middleware) twierdzi, że jego produkt kwalifikuje się do osadzania aplikacji w sieci Web. IDC opracowała listę siedmiu cech wyróżniających WebObjets:

Zgodność ze standardami. Rewolucja internetowa jest oparta na standardach de jure i de facto: TCP/IP, HTTP, HTML, XML, CGI, Java, CORBA, SSL i innych. W większości przypadków są to jedynie specyfikacje - często nie istnieją implementacje odniesienia. Apple twierdzi, że od dawna realizuje powszechnie wykorzystywane standardy przemysłowe.

Obiektowość. Skomplikowana struktura sieci Web wymusza tworzenie aplikacji obiektowych. WebObjects odziedziczył najlepsze cechy NeXtStep - systemu operacyjnego komputera NeXT. Możliwości serwera aplikacyjnego Web-Objects można rozszerzać przez dołączanie ładowalnych modułów, złożonych z obiektów i komponentów.

Neutralność bazodanowa. Apple opracował rozwiązania dostępu do baz danych za pośrednictwem tzw. adaptorów - sterowników, specyficznych dla danej bazy. Z punktu widzenia aplikacji wszystkie bazy widoczne są tak samo za pomocą warstwy dostępu do danych.

Modularność. Środowisko programistyczne WebObjects pozwala na tworzenie aplikacji przez niezależne zespoły, których produkty można łączyć z innymi komponentami w moduły i składać z nich aplikacje.

Transakcyjność. W bezstanowym środowisku komunikacji HTTP zachowanie pełnej transakcyjności operacji nie jest łatwe. Apple korzysta z tzw. trwałego modelu przetwarzania, zapewnionego dzięki realizacji modułów do obsługi sesji i jej stanu, buforowania danych, automatycznego wznawiania sesji i kontroli zmian ich stanu. W aplikacji można również zakodować użycie usług takich monitorów transakcji, jak CICS i Tuxedo.

Niezawodność i skalowalność. To jedna z najważniejszych cech każdego serwera aplikacyjnego. Apple realizuje je przez automatyczny restart aplikacji, start aplikacji w określonym czasie, przejęcie obciążenia przez działający serwer w razie awarii, wsparcie wielu serwerów Web. Skalowalność jest także zwiększana poprzez pracę oprogramowania w trybie wielowątkowości, możliwość obsługi serwerów wieloprocesorowych, a także pracę rozproszoną na wielu serwerach w sieci.

Bezpieczeństwo. Modularna architektura Web-Objects pozwala na dołączanie różnych modułów funkcjonalnych, w tym modułów do obsługi szyfrowania komunikacji i logowania się do systemu, automatycznego wylogowania użytkownika, ochronę zasobów sesji, stron i komponentów. Może korzystać z protokołów HTTPS, SSL, DES, SecureID, HP VirtualVault i CryptoKit.

Elementy składowe

Serwer aplikacyjny obsługuje sesje połączeniowe z klientami, zapewnia komunikację z interfejsem klienta, rozdziela równomiernie obciążenie transakcyjne na różne serwery, umożliwia jego przejęcie w razie awarii sprzętowej i obsługuje transakcje. Aby obniżyć wymagania systemowe, WebObjects zapewnia wspólne wykorzystywanie puli sesji połączeniowych z bazą danych.

Środowisko programistyczne Developer Workbench składa się z narzędzi do pisania aplikacji w Javie lub C++, modelowania zależności między obiektami i bazami danych, tworzenia interfejsu HTML i w Javie. Do osadzania aplikacji służy zestaw narzędzi do ich testowania i profilowania, administrowania serwerem i aplikacją, określania warunków restartu oraz dynamicznego strojenia aplikacji w razie wzrostu obciążenia transakcyjnego.

WebObjects 4.0, wersja dla programisty (limitowana do 25 transakcji/min), jest dostępna dla MacOS (bezpłatnie, dostarczana z systemem) i Windows NT (1499 USD). Serwer do osadzania aplikacji jest dostępny dla Windows NT, Sun Solaris i HP UX i kosztuje 7995 USD (100 transakcji/min). Cena wersji nie limitowanej wynosi 25 tys. USD za jeden procesor lub 50 tys. USD za system wieloprocesorowy.


TOP 200