Aplikacyjne serwery webowe

<span class="sub3">IBM WebSphere 3.5</span>

IBM WebSphere jest konsekwentnie umieszczany na pierwszym miejscu wśród produktów głównych dostawców wysokowydajnych serwerów aplikacyjnych. IBM integruje produkt w obrębie własnej oferty pakietów projektowania aplikacji (WebSphere Studio i VisualAge for Java), bazy danych (DB2) i usług messagingu (MQSeries). Produkty te tworzą podstawę całościowej strategii w zakresie zastosowań e-commerce.

Sterowanie serwerem WebSphere i aplikacjami, które na nim pracują, jest wykonywane z konsoli WebSphere Advanced Admnistrative Console. Ponieważ WebSphere może pracować na wielu serwerach, każdy proces serwerowy musi być indywidualnie uruchomiony z konsoli. Po przeładowaniu systemu WebSphere pamięta bieżący stan każdego serwera i restartuje serwery automatycznie.

IBM nie dostarcza z WebSphere żadnych narzędzi projektowych. Oferuje jednak inne produkty, takie jak WebSphere Studio i VisualAge for Java, przeznaczone do projektowania aplikacji opartych na Javie. Wydania Advanced i Enterprise dostarczane są z bazą danych DB2 i serwerem LDAP SecureWay. Wydanie Enterprise zawiera ponadto Component Broker Application Adapter dla połączeń z zewnętrzną bazą danych i aplikacjami CICS, IMS lub MQSeries.

WebSphere zapewnia solidna platformę do budowania aplikacji e-commerce z szerokim zakresem obsługiwanych platform i zgodnych z najnowszymi standardami Javy.

<span class="sub3">IONA iPortal Application Server 1.1.1</span>

IONA Technologies ma ustaloną reputację jako rynkowy lider w produktach i narzędziach CORBA. iPortal Application Server (iAS) jest elementem zestawu iPortal przeznaczonym do wdrażania aplikacji EJB i J2EE. Pozostałe elementy tego zestawu to: iPortal Server, iPortal Integration Server i iPortal OS/390 Server.

IAS jest oparty na opatentowanym mikrojądrze o nazwie Adaptative Runtime Technology (ART). ART jest owocem kilkuletnich prac badawczo-rozwojowych nad technikami messagingu.

Po zainstalowaniu iAS jest konieczne ręczne skonfigurowanie usług z pomocą Control Panel Services. Przed uruchomieniem jakiegokolwiek programu iAS należy uruchomić plik wsadowy, który ustawia odpowiednie wartości zmiennych środowiskowych. IAS wymaga JRE wersji 1.2.2, a na Windows NT 4.0 jest wymagany Service Pack 6a.

Pakiet oferuje kilka sposobów budowania i uruchamiania aplikacji. Graphical Application Builder jest narzędziem asemblacji pozwalającym na łączenie komponentów EJB w aplikację. Poza nim iAS nie zawiera żadnych innych narzędzi projektowych. Pisanie i uruchamianie kodu Java wymaga stosowania narzędzi dostawców niezależnych. Dokumentacja zawiera kilka przykładów w kodzie Java.

IONA oferuje 30-dniową wersję próbną iAS, którą można sprowadzić ze strony: www.iona-iportal.com/suite/apcontact.htm.

Aplikacyjne serwery webowe

Przegląd webowych serwerów aplikacyjnych

<span class="sub3">iPlanet Application Server</span>

iPlanet Application Server (iAS) wersji 6.0 firmy iPlanet, powstałej w wyniku porozumienia Sun i Netscape, jest rezultatem wysiłków zmierzających do połączenia Netscape Application Server z technologią NetDynamics.

Wydany w maju iAS 6.0 spełnia wymagania ostatniej specyfikacji J2EE i przeszedł pełny cykl J2EE Certification Test Suite. Rdzenne usługi iAS obejmują: monitor transakcyjny, opcje rozkładania obciążeń, pełny klastering i omijanie uszkodzeń, zintegrowany XML, parser i motor Extensible Stylesheet Language Transformation oraz pełne wsparcie internacjonalizacji. Ponadto produkt jest ściśle powiązany z innymi produktami iPlanet w tym Directory Server i Web Server.

Narzędzie iPlanet Application Deployment jest programem opartym na Javie, prowadzącym użytkownika przez proces wdrażania aplikacji. Kilka dobrze udokumentowanych przykładów ułatwia tworzenie i wdrażanie realnych aplikacji.

IAS jest dostarczany beż żadnych narzędzi projektowania aplikacji. Firma oferuje je w postaci oddzielnego produktu: iPlanet Application Builder, który integruje się z narzędziami dostawców niezależnych, takich jak WebGain Studio, Inspire Jbuilder, IBM Visual Age i Sun Forte for Java Enterprise Edition.

<span class="sub3">Oracle Internet Application Server 8i</span>

Oracle ma wyjątkową pozycję na rynku, a to dzięki olbrzymiej rzeszy użytkowników eksploatujących jej systemy baz danych. Baza danych Oracle jest niekwestionowanym liderem na wielu platformach. Zaletą Internet Application Server (iAS) jest jego powiązanie z pozostałą ofertą Oracle - np. Oracle Forms Services, usługami umożliwiającymi wdrożenie na Webie dowolnej aplikacji opartej na Oracle Forms z użyciem Oracle iAS.

Oracle używa Apache Web Server z kilkoma rozszerzeniami w formie bram wejściowych do Oracle iAS. Firma zaprojektowała moduły dodatkowe dla Apache przeznaczone do przetwarzania serwletów Javy, programów Perl, kodów PL/SQL i bezpiecznych stron przez SSL. Enterprise Edition Oracle iAS jest dostarczany z Oracle Portal, znanym wcześniej jako WebDB. Oracle Portal zapewnia narzędzia niezbędne do wdrożenia Enterprise Information Portal.

Do projektowania i wdrażania aplikacji służy BC4J (Business Components for Java) - komponentowa struktura aplikacji zapewniająca metody tworzenia aplikacji opartych na tablicach SQL. Skompletowane komponenty Javy, zbudowane z BC4J, mogą być wdrażane jako serwlety, JSP, EJB lub obiekty CORBA. Zestaw projektowy XML zawiera podstawowe „klocki” budowlane do czytania, interpretowania i przeglądania dokumentów XML. Żadna z dystrybucji Oracle iAS nie zawiera natomiast narzędzi projektowych Javy.

Oracle iAS reprezentuje kluczowy element strategii firmy w zakresie zastosowań webowych. Użytkownicy Oracle mogą przenosić Oracle Forms i Oracle Reports na Web przy minimalnym wysiłku. Funkcjonalność ta kosztuje jednak niemało - Oracle iAS jest jednym z najdroższych produktów wśród prezentowanych.

<span class="sub3">SilverStream Application Server 3.0</span>

SilverStream Application Server wersji 3.0. wyróżnia się przykuwającym uwagę środowiskiem dla projektantów aplikacji webowych.

SilverStream Application Server zawiera zintegrowany Web. Sterowanie parametrami SilverStream Application Server jest wykonywane z SilverStream Management Console.

SilverStream Designer natomiast to rozbudowane środowisko projektowe do budowania kompletnych aplikacji webowych. Obfitość rozmaitych kreatorów znacznie upraszcza zadanie budowania nowych stron lub formularzy do wprowadzania danych.

Designer umożliwia budowanie aplikacji Javy strony klienckiej z pomocą podobnej techniki - opartej na kreatorach. Po zaprojektowaniu układu strony Designer pozwala na przeglądanie zaprojektowanej strony na przeglądarce. Do projektu można dodawać obiekty Javy używając interfejsu "przeciągnij i upuść". Modyfikowaniu kodu Javy służy edytor programów, wyposażony w kolorowanie składni, listę dostępnych obiektów i metod oraz specjalne skrzynki narzędziowe z przyciskami dołączającymi definicje funkcji specjalnych.

W pełni funkcjonalna 45-dniowa wersja próbna produktu zawiera kompletny przewodnik i jest dostępna pod adresem www.silverstream.com/website/SilverStream/Pages/download.html. Cena jest konkurencyjna w stosunku do pozostałych produktów tej klasy.

Podsumowanie

Aplikacyjne serwery webowe

Specyfikacje Javy

Wybór serwera aplikacji do budowy i wdrożenia aplikacji opartych na Webie nie jest zadaniem łatwym. Jest wiele produktów na dobrym poziomie.

Produkty najwyższej klasy, dla najbardziej wymagających ośrodków potrzebujących rozkładania obciążeń i klasteringu, to BEA WebLogic, iPlanet Application Server i IBM WebSphere. Oracle Internet Application Server też prawdopodobnie spełniłby warunki tej klasy, ale jest blisko dolnej granicy wymagań.

Z kolei SilverStream Application Server jest najłatwiejszy w użytkowaniu. Jego zintegrowane środowisko projektowe oraz sprawne narzędzia czynią go znakomitym wyborem dla firm poszukujących możliwości wykonania projektu w krótkim czasie. BlueStone Universal Business Server również pasuje do tej kategorii, aczkolwiek nie jest to tak dobry produkt jak SilverStream.


TOP 200