Aplikacyjne serwery webowe

<span class="sub3">Allaire JRun 3.0</span>

Firma Allaire skupiła się na aplikacjach poziomu departamentowego. Kluczowe elementy ułatwiające ich użytkowanie obejmują bibliotekę funkcji JSP (Java Server Pages) i opartą na przeglądarce konsolę zarządzania JRun Management Console (JMC). Zintegrowane środowisko projektowe o nazwie JRun Studio, przeznaczone do projektowania JSP i serwletów, znajduje się w fazie testów beta i ma być dostarczane jako oddzielny produkt.

Pakiet dostarczany jest w trzech wydaniach: Enterprise, Professional i Developer. Developer Edition jest okrojoną wersją Enterprise Edition (do trzech równoległych połączeń i bez klasteringu), dostępną bezpłatnie pod adresem www.allaire.com/download. Wersja profesjonalna, przeznaczona dla projektantów, obsługuje tworzenie JSP i serwletów Javy. Enterprise Edition zawiera wsparcie wszystkich funkcji EJB, włączając w to JMS (Java Message Service), JTA (Java Transaction API) i klastering.

Do pracy JRun Server jest niezbędne JRE (Java Runtime Enviroment) w wersji co najmniej 1.1 (w wersji 2.2, jeżeli wykorzystuje się EJB, JTA i JMS). Aplikacja JMC steruje wszystkimi aspektami środowiska JRun Server, używając do tego celu interfejsu przeglądarki.

JRun dostarczany jest z całą gamą przykładów demonstrujących różne możliwości produktu. Kilka pozycji dokumentacji dostarczanych jest w formie elektronicznej - Developing Applications z JRun, Setup Guide, JRun JavaDocs, Samples Guide oraz Example Tag Library.

JRun nie jest produktem, wokół którego można budować duże aplikacje e-commerce - jego projektanci nie zakładali używania go w tym celu. JRun obsługuje małe i średnie organizacje, stawiające na aplikacje EJB.

<span class="sub3">BEA WebLogic 5.1</span>

BEA konsekwentnie rozwija model serwera aplikacyjnego zgodnego z ostatnimi standardami, a jednocześnie zapewniającego wydajność i niezawodność niezbędne do pracy w najbardziej wymagających ośrodkach webowych.

Instalacja WebLogic jest prosta. Dla prac projektowych z EJB jest niezbędne zainstalowanie JDK (Java Development Kit) w wersji 1.2.2.

WebLogic EJB DeployerTool zapewniają kontrolę zarządzania wieloma plikami EJB.jar oraz konfigurowania cech i zasobów WebLogic Server, niezbędnych w danym wdrożeniu. DeployerTool zapewnia automatyczne sprawdzanie właściwości i odniesień pod kątem odpowiednich wartości oraz weryfikację zgodności klas, wymagane przez EJB ze specyfikacją EJB 1.1.

Utility graficzne o nazwie WebLogic Zero Administration Client (ZAC) Publish Wizard pozwala na tworzenie, publikowanie i zarządzanie pakietami zawierającymi aplikacje, aplety lub biblioteki kodu Java. ZAC pozwala na budowanie aplikacji Javy strony klienckiej i przygotowanie ich do dystrybucji.

BEA systematycznie dostarcza uaktualnienia WebLogic, co pozwala utrzymać zgodność z obowiązującymi standardami. Wydajność jest na poziomie wymaganym przez duże ośrodki webowe. Koszty wdrożenia są również konkurencyjne.

<span class="sub3">Bluestone Universal Business Server 7.1</span>

Universal Business Server (UBS) firmy Bluestone jest zestawem narzędzi projektowych wchodzącym w skład platformy Total-e-Server, znanej wcześniej jako Sapphire/Web, łączącym w sobie funkcjonalność wcześniejszych wersji ze wsparciem standardów J2EE.

Firma dostarcza pakiet J2EE Developer, jako podstawowe środowisko projektowe i wdrożeniowe dla wszystkich aplikacji. Developer jest programem opartym na Javie, z narzędziami do edycji Javy, DTD (Document Type Definitions), XML i . Kilka dodatkowych narzędzi, takich jak kreator Container Managed Persistence i asembler-konfigurator EJB1.1, upraszczają zadanie budowania i uruchamiania aplikacji EJB.

Instalacja produktu jest prosta i bezproblemowa (wersję próbną można ściągnąć ze strony www.bluestone.com/SaServletEngine.class/products/downloads.jsp).

Visual-XML jest z kolei środowiskiem projektowym XML zawartym w UBS. Umożliwia przeglądanie bazy danych i dowiązanie elementów danych do XML, DTD i drzew DOM (Document Object Model). Visual-XML jest napisany w czystej Javie, co oznacza, że może pracować samodzielnie na każdej platformie z zainstalowanym JRE. Najnowsza wersja Visual-XML 1.3 zawiera szereg kreatorów prowadzących przez proces tworzenia JavaBeans, specyfikowanie charakterystyk wyjściowych XML i definiowanie filtrów opartych na metodach bean.

Bluestone zamierza konkurować swoim produktem z BEA, IBM i iPlanet. Mechanizmy Visual-XML i J2EE Developer oraz dołączone funkcje, za które konkurenci każą sobie płacić, to poważny atut.


TOP 200