Aplikacje w paczce, czyli folder z programami do wykorzystania

Instalacja aplikacji na stacjach roboczych nadal nie osiągnęła elastyczności aplikacji mobilnych, które mają systemy iOS i Android. Prace firmy Embarcadero mają to zmienić.

Oprogramowanie jest instalowane na stacjach roboczych z systemem Windows w ten sposób, że tworzony jest folder aplikacji, do którego są kopiowane pliki wykonywalne, część bibliotek oraz dane. W profilu użytkownika tworzony jest katalog zawierający ustawienia personalizowane, tworzone są klucze i wartości w rejestrze systemu, w obu jego częściach dotyczących komputera oraz bieżącego użytkownika. Współdzielone biblioteki są często umieszczane w ogólnym katalogu %Windir%\system32. Mechanizm ten wymaga dobrze dopracowanej aplikacji instalującej, która musi zadbać o rozwiązanie problemów przy instalacji, ewentualnych konfliktów oraz zapisać informacje niezbędne do deinstalacji. O ile automatyczną instalację można przeprowadzić za pomocą komendy Active Directory (Assigned Software), podobnie aktualizację, to nadal pozostają problemy z konfliktem wersji współdzielonych bibliotek. Nie ma wbudowanego w system mechanizmu zarządzania licencjami, zatem bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania administrator nie wie, jakie dokładnie aplikacje są zainstalowane na każdej ze stacji roboczych. Takie możliwości daje niekiedy konsola oprogramowania antywirusowego lub narzędzia zarządzania stacjami roboczymi wyprodukowanego przez firmy trzecie. Mimo wszystko, nie daje ono odpowiedzi na podstawowe pytania: kto, kiedy, na której stacji roboczej i jak długo korzystał z danego oprogramowania, ile jest zainstalowanych licencji na dany program i jakie jest ich rzeczywiste użycie.

Sklep z aplikacjami

Jednym z czynników warunkujących sukces telefonów klasy smartphone jest sklep z aplikacjami. To miejsce, z którego można pobrać aplikacje zapakowane w paczki (App), które później można łatwo zainstalować, zaktualizować oraz deinstalować, gdy nie będą potrzebne. Istotą sklepu jest łatwość wyboru potrzebnego oprogramowania i brak działań typowo administracyjnych związanych z instalowaniem oprogramowania. Firma Embarcadero opracowuje obecnie oprogramowanie, które te wrażenia oraz możliwości przeniesie ze świata smartfonów do świata typowych stacji roboczych. Celem ma być przeglądarka, która połączy się z serwerem utrzymującym sklep, dając możliwość łatwego wyboru programu i równie łatwej jego instalacji oraz eksploatacji.

Co w paczce?

Do paczki można zapakować praktycznie dowolną aplikację, która zawiera komplet plików niezbędnych do pracy. Po stronie stacji roboczej pracuje zestaw oprogramowania, który tworzy separowane środowisko uruchomienia aplikacji. Dzięki zamknięciu aplikacji w paczce znika problem konfliktów wersji bibliotek DLL, ponadto można eksploatować dwie różne wersje tego samego programu (na przykład Microsoft Access 97 i 2007 jednocześnie), przy czym żaden z tych programów nie dokonuje zmian w rejestrze systemu, jest to całkowicie przezroczyste. Do obsługi paczki niezbędne będzie oprogramowanie na stacji roboczej, ale będzie ono dostępne razem z innymi narzędziami i dla wdrożenia w firmie aplikacji w paczkach wystarczy jego zainstalowanie.

Dociągnąć obraz

Aplikacja w paczce środowiska firmy Embarcadero charakteryzuje się tym, że nie trzeba od razu pobierać całego obrazu aplikacji. Podczas przygotowywania paczki oprogramowanie instalujące w odpowiedni sposób dzieli pliki aplikacji, by najważniejsze jej składniki były pobierane na desktop w pierwszej kolejności. Aplikacja może zostać uruchomiona szybko i sprawnie, jeśli oprogramowanie zażąda dostępu do dodatkowych bibliotek lub zasobów (na przykład do wzorców, szablonów lub innych zasobów), to niezbędne pliki zostaną pobrane z serwera. Mechanizm ten obsługuje także automatyczne przygotowywanie paczek instalacyjnych, jeśli producent danej aplikacji opracował założenia dla niej. W praktycznym przykładzie aplikacji Adobe Photoshop CS3 do uruchomienia i podstawowej pracy tej aplikacji wystarczyło około 25% objętości całej instalacji, pozostała część paczki była pobierana w tle.

Firmowe paczki i własny sklep

Proces paczkowania aplikacji odbywa się za pomocą narzędzi dostarczonych przez Embarcadero, przy czym można w ten sposób opakować praktycznie każdą aplikację, wliczając w to także te utworzone w obrębie firmy. Ponieważ wewnątrz paczki umieszcza się kompletne środowisko, nie ma problemu nawet wtedy, gdy aplikacja wymaga dołączenia środowiska runtime.

Gdy paczka jest gotowa, może zostać umieszczona w firmowym środowisku sklepu z aplikacjami. Firmowy sklep może w całości znajdować się w sieci wewnętrznej firmy, aplikacja nie musi być udostępniana na zewnątrz, chociaż w przyszłości zapewne będzie taka możliwość. Oprócz udostępniania paczek, infrastruktura sklepu umożliwia publikowanie opinii na temat programów - to funkcja społecznościowa, która jest wysoko ceniona w świecie smartfonów.

Licencje pod kontrolą

Każda paczka jest wyposażona w narzędzie zarządzające licencjami, połączone ze sklepem, który rejestruje każde użycie aplikacji. Dzięki niemu administrator może dysponować raportami z rzeczywistego użycia aplikacji - a zatem firma będzie wiedziała, jakie jest prawdziwe zapotrzebowanie na oprogramowanie w firmie, kto z niego korzysta i w jaki sposób. Dotyczy to zarówno oprogramowania komercyjnego, jak i open source. Moduł licencjonowania umożliwia także określenie liczby dni, na które dany program jest udostępniany, co może być szczególnie przydatne w modelu usługowym.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200