Aplikacje rosną z firmą

Zintegrowany system wspomagający zarządzanie to nie luksus, lecz narzędzie pozwalające efektywniej prowadzić biznes.

Zintegrowany system wspomagający zarządzanie to nie luksus, lecz narzędzie pozwalające efektywniej prowadzić biznes.

W czasie spowolnienia gospodarczego firmy szukają źródeł zwiększenia konkurencyjności. Tymczasem w firmie, która nie użytkuje zintegrowanego systemu IT, możliwości skutecznego zarządzania są znacznie ograniczone. Aby skutecznie ciąć koszty, trzeba wiedzieć, które produkty lub procesy nie są rentowne. Bez rzetelnej, aktualnej i kompleksowej informacji, którą dostarcza zintegrowany system zarządzania, prawdopodobieństwo podjęcia złych decyzji jest znacznie większe. To powinno jeszcze zwiększać popyt na systemy wspomagające zarządzanie.

"Kilka przykładów ograniczeń biznesu wynikających z braku odpowiednich narzędzi IT to np. brak rzetelnej informacji kosztowej uniemożliwiający identyfikację potencjalnych źródeł oszczędności. Brak jest również informacji o rentowności, co powoduje, że nie można trafnie decydować o koncentracji na najbardziej rentownych produktach i odbiorcach. Brak rzetelnych danych o prognozowanych wpływach i wypływach nie pozwala wykorzystać dostępnych zasobów pieniężnych w optymalny sposób. Nie można spełnić wymagań klientów np. co do skrócenia czasu realizacji zamówienia, gdy w dziale sprzedaży nie są dostępne aktualne dane o zapasach produktów" - wylicza Grzegorz Grupiński z BCC wdrożenia SAP.

Biznes większy od pudełka

W momencie, w którym ilość i złożoność procesów przekroczy pewną masę krytyczną lub pojawią się obszary, których pudełkowe aplikacje nie są w stanie obsłużyć (jak np. produkcja czy zarządzanie łańcuchem dostaw), zwykle firmy rozglądają się za bardziej rozbudowanym systemem.

"W momencie, gdy firma staje się zbyt duża, aby właściciel mógł wszystko, co się w niej dzieje kontrolować osobiście, nadchodzi czas na zintegrowany system IT. Myślę, że to najlepsza z definicji i bardzo życiowa. System zintegrowany to nie zło konieczne, lecz narzędzie pozwalające na zwiększanie przewagi konkurencyjnej. Jeżeli obserwujemy, że konkurencyjne firmy osiągają dużo lepsze wyniki, klienci wolą się zaopatrywać u nich niż u nas, czasami via sklep internetowy, to zachodzi podejrzenie, że to właśnie konkurencja pierwsza wpadła na pomysł wdrożenia ZSI i już jesteśmy spóźnieni. Wtedy brak reakcji może oznaczać, że pora zbierać się z rynku" - twierdzi Jarosław Jastrzębski, dyrektor pionu rozwiązań dla sektora przedsiębiorstw komunalnych i samorządów ABG.

"Z naszych obserwacji wynika, że niemalże 100% wdrożeń następuje w sytuacji, gdy firma <<wyrasta>> z posiadanego systemu, który dotychczas zaspokajał jej potrzeby, a nowe rozwiązanie stwarza więcej możliwości" - potwierdza Marcin Sokołowski z . Częstą motywacją dla wdrożeń jest także chęć zintegrowania systemów IT między partnerami biznesowymi. Pomaga to nie tylko lepiej współpracować i wymieniać informacje, lecz także w niektórych przypadkach daje możliwość uzyskania bardziej atrakcyjnych warunków współpracy.

ERP to nie kolejna inwestycja w komputery, pakiet biurowy czy okablowanie i serwery. W każdym obszarze firmy wdrożenie systemu ERP wymusza jednoznaczne zdefiniowanie miejsc odpowiedzialności. Wymusza także standaryzację i uproszczenie procesów biznesowych tam, gdzie były one skomplikowane, a przez to nieefektywne i kosztowne. Wprowadzenie zintegrowanego systemu wnosi do przedsiębiorstwa zupełnie nową jakość zarządzania - co najważniejsze, daje zarządowi możliwość panowania nad całością procesów zachodzących w firmie.

Sukcesem dobre planowanie

Warunkiem uzyskania realnych korzyści biznesowych z systemu jest właściwe przygotowanie firmy do przedsięwzięcia, przede wszystkim zdefiniowanie jasnych celów biznesowych - np.: zmniejszenie średniego stanu zapasów o 30% oraz określenie zakresu wdrożenia. Trzeba zdefiniować kluczowe procesy i obszary, które wymagają wsparcia IT, a następnie zweryfikować wszystkie plany pod kątem posiadanego budżetu. Warto wziąć pod uwagę rozwój przedsiębiorstwa i rozważyć jego potrzeby w horyzoncie trzech i więcej lat. W przeciwnym razie wdrożymy rozwiązanie, które wkrótce będzie wymagało bardzo dużej rozbudowy albo wręcz wymiany na bardziej zaawansowany system.


TOP 200