Aplikacje do zarządzania cyklem życia produktu

Możliwości systemów do zarządzania cyklem życia produktu zwiekszają się pod wpływem nowych technologii. Zmienia się także sposób ich użytkowania. Choć rynek to obecnie w głównie rozwiązania on-premise, większość firm testuje rozwiązania chmurowe. Segment cloud PLM do 2022 roku będzie rozwijał się w dwucyfrowym

System PLM (product lifecycle management) można zaliczyć do jednego z pięciu podstawowych systemów IT, jakie działają w nowoczesnym przedsiębiorstwie, obok ERP, CRM, SCM i SDLC. Wspiera on organizacje w procesie tworzenia i rozwoju produktów integrując informacje dotyczące procesów biznesowych oraz użytkowników biorących udział w opracowywaniu i projektowaniu produktów, samej produkcji oraz sprzedaży aż po recycling.

Rozwiązania PLM znajdują zastosowanie przede wszystkim w firmach produkcyjnych, których produkty charakteryzują się stosunkowo dużym stopniem skomplikowania, krótkim cyklem życia oraz dużą częstotliwością zmian. Przykładowo mogą to być procesy projektowania i wprowadzania na rynek nowych wersji produktów wymagające szczególnego wsparcia w branży elektronicznej, motoryzacyjnej czy maszynowej. Obecnie jednak coraz częściej narzędzia PLM udowadniają swoją użyteczność w przypadku produktów mniej złożonych, a czasem również usług. Wdrożenie takiego systemu przyda się również w firmach systematycznie zwiększających częstotliwość wypuszczania na rynek nowych produktów lub projektujących coraz więcej części doskonalących produkty, co powoduje, że procesy wytwórcze robią się skomplikowane. Podwody, dla których organizacje najczęściej wdrażają PLM wskazała w swoich badaniach firma badawcza Gartner. Chodzi przede wszystkim o usprawnienie zarządzania listami materiałowymi BOM (Bill of Material) oraz dokumentacją CAD (80%); zarządzanie dokumentacją i procesami firmy (72%); redukcję kosztów (62%); usprawnienie planowania linii produkcyjnych (61%); zintegrowanie pracy projektantów w środowisku CAD oraz integrację informacji w obszarze projektowania nowych produktów (59%).

Zobacz również:

  • Google otwiera w Krakowie zespół inżynierski chmury obliczeniowej

Rynek PLM stale rośnie. Według CIMdata jego wartość w 2014 roku wynosiła 40.7 mld USD. Transparency Market Research (w raporcie "Product Lifecycle Management (PLM) Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2015 - 2022") przewiduje, że w 2022 roku osiągnie on wartość 75,87 mld USD.

Jak podaje firma konsultingowa Runs App the World rynek PLM jest obecnie zdominowany przez dziesięciu dużych producentów (ich łączne udziały wynoszą 65%). Jest to: Siemens PLM Software, Dassault Systemes, Synopsys, Autodesk, Cadence, PTC, SAP-PLM, Ansys, Mathworks oraz Oracle-PLM.

Podobnie jak w przypadku innych aplikacji rynek PLM podzielony jest na rozwiązania lokalne (on-premise) i chmurę. Systemy PLM w modelu coud computing będą rozwijały się do 2022 roku znacznie szybciej niż rynek ogółem, w tempie 17,7% rocznie. Niektóre z kluczowych firm dostarczających usługi PLM w chmurze to Arena Solutions, Infor, Oracle, Aras, Siemens, SAP, PTC, Dassault Systems, Autodesk oraz IFS.

Rozwiązania PLM według CIMdata to jednak obecnie w większości rozwiązania on-premise, przy czym 35% firm wdrożyło je 5 do 10 lat temu, a kolejne 22% ponad 10 lat temu. Jak na razie jedynie 16% (dane CIMdata) korzysta z rozwiązań opartych na chmurze, jednak prawie wszystkie firmy testują je w większym lub mniejszym stopniu. Przenoszenie PLM do chmury przynosi korzyści, ale także stwarza problemy dla organizacji, które z takiego systemu korzystają. Integracja PLM w chmurze z systemami korporacyjnymi znalazła się na szczycie listy największych wyzwań (45%), tuż przez bezpieczeństwem (43%).

PLM czy ERP?

Pytanie, które zawsze powraca gdy istnieje możliwości skorzystania z modułu systemu do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa lub systemu dedykowanego. Wiele firm produkcyjnych poprzestaje na wdrożonym oprogramowaniu ERP. Czy jest to wystarczające? Niekoniecznie. Co prawda niemal wszystkie systemy klasy ERP oferują funkcje pozwalające na realizację wybranych procesów związanych z cyklem życia produktów, jednak trudno w tym przypadku mówić o kompleksowym ich wsparciu. - Zazwyczaj w systemach ERP nie znajdziemy narzędzi do zarządzania portfolio produktów, innowacjami, projektami wprowadzania nowych produktów na rynek (New Product Introduction oraz New Product Development), czy też zarządzania jakością produktów. Często brakuje również narzędzi do sprawnego zarządzania danymi podstawowymi oraz dedykowanych mechanizmów workflow, które w odpowiedni sposób prowadziłyby zadania związane z cyklem życia produktów. Dlatego samodzielne, dedykowane rozwiązanie klasy PLM, zintegrowane z systemem ERP, będzie znacznie lepsze- mówi Marcin Podwojski, Master Principal Sales Consultant, Oracle EMEA. Trudno się z tym nie zgodzić, skoro oprogramowanie PLM jest opracowywane specjalnie z myślą o całkowitej definicji produktu. Możliwości systemu obejmują zarządzanie danymi projektowymi, inżynieryjnymi i symulacyjnymi, EBOM (engineering bill of materials), jak również zgodnością z przepisami eksportowymi oraz zarządzaniem jakością i dokumentami. PLM jest również zaprojektowany do komunikowania zmian inżynieryjnych w całym łańcuchu wytwarzania i dostaw w czasie rzeczywistym. A zatem jego możliwości w obszarze zarządzania cykle życia produktu są większe.

Jednak wybór oprogramowania zależy od indywidualnych potrzeb organizacji. - Systemy klasy ERP są rozwiązaniami technologicznymi, które są dzisiaj wyposażane w szereg funkcjonalności, jakie znajdziemy również w rozwiązaniach klasy PLM. Analizując sytuacje konkretnego przedsiębiorstwa, może się okazać, że rozwiązania dostępne w ERP będą wystarczające. Z drugiej strony przedsiębiorstwo może dojść do wniosku, że oferowane przez system PLM funkcje są na tyle istotne dla biznesu, że poniesienie dodatkowych kosztów jest konieczne. Każdy przypadek należy badać indywidualnie, we współpracy z doświadczonymi konsultantami - mówi Przemysław Kędzierski Product Owner obszaru Produkcja w BPSC.

Od Internetu Rzeczy po blockchain - technologie zmieniają PLM

Narzędzia PLM wyszły już poza obszar związany wyłącznie z projektowaniem produktów. Podstawowe funkcjonalności, takie jak zarządzanie strukturą produktów (BOM), zmianami konstrukcyjnymi, czy integracja z narzędziami klasy CAD, to obecnie tylko niewielki fragment tego, co oferują systemy PLM. Zarządzanie innowacjami oraz portfolio projektów innowacyjnych, zarządzanie jakością produktów oraz zarządzanie danymi podstawowymi (czyli do niedawna jedna z domen systemów MDM), są obecnie kluczowymi modułami. Podobnie narzędzia do raportowania i analiz stały się integralną częścią tych systemów. Ale to nie wszystko, najnowsze technologie coraz bardziej zmieniają zarządzanie cyklem życia produktu. Spośród trendów i technologii, które wymieniają analitycy, jako najważniejsze w rozwoju PLM warto wymienić kilka:

Internet Rzeczy. IoT (Internet of Things) może wspomagać konserwację i serwis, dzięki komunikowaniu się czujników z produktami w celach serwisowych. Oczekuje się, że fundacja ta pomoże zoptymalizować przyszłe harmonogramy serwisowe i obniżyć koszty konserwacji. Kolejna sprawa to zarządzanie wymaganiami. IoT pomaga zdobyć informacje o tym w jaki sposób klienci używają produktów. Wiedza o tym, że niektóre funkcje produktu nie są wykorzystywane i uwzględnienie tych danych w przyszłych projektach może być bardzo korzystne. IoT to także pomoc w monitorowaniu wydajności produktu dzięki uzyskiwaniu rzeczywistych danych dotyczących np. osiągów silnika i innych części samochodu, samolotu, komputera etc.

Product Data as a Service (PDaaS). Dane produkcyjne jako usługa to duże ułatwienie dla firm produkcyjnych. W całej organizacji informacje o produktach rosną wraz z dodawaniem nowych elementów metadanych przez poszczególne jednostki biznesowe. Produkt zazwyczaj osiąga w systemach PLM przez cały cykl swojego życia ponad 120 różnych atrybutów. Większość firm nie ma jednak możliwości wglądu we wszystkie atrybuty. Natomiast PDaaS może ułatwić to zadanie. Jak to działa? Przykładowo: producent z branży zaawansowanych technologii nie miał możliwości raportowania na żądanie oraz analizowania danych o produktach w czasie zbliżonym do rzeczywistego za pomocą posiadanego rozwiązania PLM. Rozwój produktu w dużym stopniu zależał od zespołów IT, które następnie dostarczały wymaganych raportów i analiz, co opóźniało dostęp do informacji. Zaimplementowanie PDaaS nie tylko spełniło potrzeby w zakresie raportowania, ale także umożliwiło użytkownikom dostęp do analiz opartych na danych w czasie rzeczywistym. Znacznie poprawiło to proces podejmowania decyzji. Wydobycie 100,000 rekordów BOM (bill of materials), co nie było możliwe wcześniej, można było osiągnąć dzięki PDaaS w 45 sekund.

archirektura mikrousług dla PLM. Pakiety PLM są zbudowane zazwyczaj na monolitycznych architekturach. Można je rozbudowywać dodając nowe funkcje i możliwości, ale proces ten jest kosztowny i czasochłonny. Ponadto modernizacje architektoniczne muszą zostać poddane testom regresji, a następnie monitorowaniu w celu zminimalizowania błędów i przestojów w całym przedsiębiorstwie. Pojedynczy błąd w systemie produkcyjnym może bowiem zatrzymać cały park maszynowy. Minie jeszcze trochę czasu zanim dostawcy pakietów PLM zaczną wprowadzać nowe architektury, na których będą budować lub rozwijać swoje platformy. Dlatego firmy produkcyjne badają alternatywne podejście. Jest nim stworzenie architektury mikrousług, która mogłaby oddzielnie zarządzać usługami uzupełniającymi. Na przykład usługami w zakresie bezpieczeństwa, audytu itp.

PLM a blockchain. Dużym wyzwaniem w przedsiębiorstwie jest zapanowanie nad wersjami produktu opracowywanego przez różne działy biznesowe. Rozwiązaniem jest zastosowanie technologii blockchain, która zapewni całkowitą transparentność wszelkich działań. Bezpieczna, rozproszona infrastruktura blockchain dostępna dla wszystkich stron uczestniczących w życiu produktu to zupełnie nowy poziom przejrzystości i efektywności w czasie rzeczywistym w przypadku transakcji obejmujących przekazywanie jakiejkolwiek wartości - pomysłów, pieniędzy, pochodzenia lub własności produktów itp. Blockchain może także służyć do zabezpieczenia autentyczności produktów oszczędzając ogromne kwoty, które są obecnie tracone na produkcji podróbek. Jak przykładowo podaje EY w raporcie "Product Life Cycle Management on a Blockchain network" aby zaprojektować łańcuch blokowy, który przechwytywałby dane w całym cyklu życia np. produktu farmaceutycznego należałoby zacząć od ustalenia najmniejszej jednostki nadającej się do sprzedaży. Dane byłyby gromadzone u źródła powstawania (rzeczywisty sprzęt używany do produkcji/ wytwarzania), a każdy blok byłby połączeniem danych identyfikacyjnych, danych dotyczących statusu, danych dotyczących etapu produkcji, danych uzupełniających i informacji dotyczących znacznika czasu. Chociaż blockchain może poprawić zarządzanie danymi produktowymi w PLM, technologia ta znajduje się na wczesnym etapie rozwoju i prawdopodobnie minie trochę czasu, zanim firmy wykorzystają jej pełny potencjał. Na razie dostawcy PLM jeszcze milczą, chociaż rynek oferuje coraz więcej rozwiązań, np. takich jak chociażby usługa Oracle Blockchain Cloud za pomocą której przedsiębiorstwa mogą łatwo budować sieci blockchain.

Aplikacje do zarządzania cyklem życia produktu
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200