Aplikacje do wyboru

Prezentujemy ofertę ponad 400 programów przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Prezentujemy ofertę ponad 400 programów przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Oprogramowania z otrzymanych ofert sklasyfikowaliśmy w trzech głównych kategoriach. Jest to związane z zastosowaniami aplikacji - programy dla typowej firmy handlowo-usługowej, programy specjalizowane, opracowane dla firm prowadzących określony typ działalności, i programy pomocnicze, narzędziowe, wspomagające pracę przedsiębiorstw, ale nie związane z ich wielkością czy schematem organizacyjnym. Ponadto każdy z prezentowanych programów został przez producentów zakwalifikowany jako produkt przeznaczony dla małej, średniej lub dużej firmy. Zgodnie z przyjętą przez producentów nomenklaturą, za firmy małe przyjęliśmy przedsiębiorstwa zatrudniające do 50, a średnie do 300 pracowników. W zestawieniu 90% aplikacji w całości opracowanych jest w Polsce. Prawie wszystkie pozostałe, wyprodukowane za granicą, doczekały się lokalizacji i zostały dostosowane do polskich warunków.

FK i szpitale

Podobnie jak w latach ubiegłych, aplikacje dla typowej firmy usługowo-handlowej stanowią największą część oferty rynkowej. Składają się na nią zarówno programy obsługujące pracę tylko jednego działu, jak i zintegrowane systemy, obsługujące pracę całej firmy lub co najmniej jej kilku podstawowych działów.

Największy wybór aplikacji jednomodułowych występuje w trzech dziedzinach: rachunkowości, zarządzaniu personelem i gospodarką magazynową. Wyraźnie wzrosła liczba rozwiązań wielomodułowych, w skład których najczęściej wchodzą programy do obsługi: księgowości, kadr i płac, magazynu, ewidencji majątku, obrotu towarowego. Każdy moduł może być używany niezależnie lub w połączeniu z innymi. Systemy wielomodułowe, najczęściej stosunkowo nowe, umożliwiają już pracę z interfejsem graficznym i w architekturze klient/serwer.

Tradycyjnie już, wśród programów specjalizowanych najbogatsza jest oferta dla szpitali, aptek, hurtowni farmaceutycznych, przychodni, gabinetów lekarskich. Co piąty program w tej kategorii jest związany ze służbą zdrowia. Dużą popularnością cieszą się też rozwiązania dla hoteli i restauracji, zakładów gastronomicznych. Inne najczęściej pojawiające się rozwiązania branżowe służą do obsługi warsztatów, serwisów czy salonów samochodowych, firm leasingowych, biur rachunkowych i szkół wyższych. Zaskoczeniem może być bardzo uboga oferta programów dla firm planujących rozpoczęcie działalności w Internecie.

Wśród aplikacji zaliczanych przez nas do grupy programów pomocniczych zdecydowanie dominują programy do zarządzania informacją i dokumentami. Bogata oferta obejmuje oprogramowanie krajowe i zagraniczne. Przedsiębiorstwa nie powinny mieć także problemów z wyborem oprogramowania służącego do zabezpieczania danych. Na programy służące do szyfrowania plików i poczty elektronicznej oraz do zarządzania prawami dostępu przypada w zestawieniu kilkanaście pozycji. Wśród pozostałych produktów dość licznie reprezentowane są programy do analizy finansowej, tworzenia biznesplanów i programy statystyczne.

Nowością w tym roku są programy określane jako CRM. Niekiedy producenci nieco na wyrost zaliczają do klasy programy umożliwiające pozyskiwanie podstawowych informacji o kliencie.

Linux goni Windows

Aplikacje są tworzone z wykorzystaniem coraz nowocześniejszych technologii - producenci pilnie nadążają za światowymi tendencjami w tej dziedzinie. Przykładem zmian jest coraz liczniejsza oferta programów dla mniejszych firm, oparta na relacyjnych bazach danych i . Do niedawna bazy SQL były mniej dostępne użytkownikom komputerów osobistych ze względu na wysoką cenę i wymagania sprzętowe. Dopiero dzięki takim produktom, jak SQL Server czy Sybase SQL Anywhere, możliwe stało się budowanie na platformie PC systemów, opartych na bazach SQL. Zaletą systemów działających na bazach SQL jest możliwość przejścia na inny, większy system informatyczny. Aspekt ten może być szczególnie interesujący dla tych przedsiębiorstw, które chcą wraz z ich rozwojem poszerzać możliwości istniejącego systemu informatycznego. Wielu producentów już oferuje takie "rosnące" razem z użytkownikiem systemy.

Prezentowana oferta oprogramowania pokazuje, jak mocną pozycję mają obecnie systemy Windows NT/2000. O ile programy wielomodułowe, pracujące pod kontrolą systemu Unix, są wyraźnie zauważalne w ofercie dla większych przedsiębiorstw, o tyle rozwiązania korzystające z Windows NT dominują na rynku firm średnich. Zdecydowanie bogatsza niż przed rokiem jest oferta programów, które mogą pracować pod kontrolą Linuxa - w porównaniu z ubiegłoroczną edycją raportu oferta linuxowa wzrosła aż dziesięciokrotnie! Biorąc pod uwagę, że o Linuxie, jako o systemie dla przedsiębiorstw, zaczęto mówić przed niespełna dwoma laty, tempo, w jakim powstały krajowe aplikacje na tę platformę, jest naprawdę imponujące.


TOP 200