Aplikacje bezpieczne i wszędzie dostępne

Materiał promocyjny Zmieniają się wymagania firm co do dostępności danych i aplikacji. Dlatego coraz częściej wybieramy chmurę bądź środowiska hybrydowe. Chcemy mieć dostęp szybszy, prostszy, z dowolnego miejsca. I co najważniejsze – chcemy bezpieczeństwa, jakie znaliśmy wcześniej. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu usługi SASE czyli Secure Access Service Edge.

Świat technologii cały czas się zmienia. Zrozumiałe więc, że zmieniają się również zagrożenia, które postępowi technologicznemu towarzyszą. Organizacje stawiają na środowiska wielochmurowe, hybrydowe, gdzie obok tradycyjnej infrastruktury pojawiają się chmury (bądź chmura) publiczne, prywatne, gdzie wykorzystywane jest przetwarzanie na brzegu sieci. W tak niejednorodnym środowisku spójna polityka bezpieczeństwa wysuwa się na pierwszy plan. Szczególnie w odniesieniu do rozproszonych w wielu lokalizacjach danych. Jak to zrobić? Jak zabezpieczyć nasze firmowe aplikacje, by pracownicy mogli z nich elastycznie korzystać, niezależnie od miejsca ich działania? By bezpieczeństwo firmowych aplikacji było takie same jak bezpieczeństwo klasy korporacyjnej, wykorzystywane do tej pory w biurach? To szczególnie istotne dzisiaj, gdy wiele organizacji musi funkcjonować w nowej rzeczywistości, w której pracownicy realizują powierzane im zadania zdalnie. Do tego należy dodać globalny trend skracania dystansu między użytkownikiem a firmowymi aplikacjami – chodzi o dostęp do firmowych zasobów z wielu urządzeń, często mobilnych, niezależnie od miejsca świadczonej pracy. A to pociąga za sobą szereg wyzwań, którym działy bezpieczeństwa muszą sprostać, by uchronić firmowe dane przed potencjalnym zagrożeniem. Choć elementem cyfrowej zmiany jest migracja aplikacji i danych do chmury publicznej, to nie dostawcy chmury będą odpowiadać za ich bezpieczeństwo. Zapewnią oni maksymalną ochronę miejsca świadczenia usług chmurowych, jednak cloud computing nie jest jednostronny – działa tu model współdzielonej odpowiedzialności, w którym to firmy muszą udźwignąć ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych i aplikacji w chmurze publicznej. Jeszcze trudniej robi się, gdy firmowy model IT opiera się na wspomnianej wcześniej hybrydzie, gdzie wielowątkowość i wielomiejscowość przetwarzania stają się prawdziwym wyzwaniem bezpieczeństwa. Organizacje, które chcą lub muszą transformować w kierunku cloud-native, muszą sięgać po nowe modele bezpieczeństwa.

Nowe modele architektury sieci

Z pomocą przychodzą rozwiązania Fortinet. Na pewno warto przyjrzeć się ostatnim trendom z zakresu architektury sieciowej, a dokładniej SASE (Secure Access Service Edge). SASE to nowa koncepcja sieciowej architektury, łącząca technologię sterowanej programowo sieci rozległej SD-WAN z mechanizmami bezpieczeństwa, możliwa do wdrożenia jako usługa chmurowa. SASE zostało zaprojektowane by wspierać aplikacje biznesowe wykorzystywane dziś w zupełnie inny sposób niż jeszcze kilka lat temu. Przede wszystkim zmieniają się wymagania co do dostępu zdalnego aplikacji. To już nie tylko kwestia dostępności z domu, z miejsca świadczenia pracy zdalnej, ale chociażby z telefonu, na którym pracownik w czasie podróży chce mieć taką samą dostępność jak z innych lokalizacji. W parze z mobilnością nie zawsze idzie bezpieczeństwo, dlatego działy IT w organizacjach muszą współcześnie jeszcze uważniej przyglądać się tej kwestii. Szczególnie, jeśli mówimy tu o danych krytycznych, udostępnianych pracownikowi na zewnątrz firmowej sieci. Organizacje przedefiniowały pojęcie bezpiecznego dostępu, by sprostać wymogom nowych czasów. Należy pamiętać, że choć pandemia dobitnie uwypukliła potrzebę innego sposobu zabezpieczania sieci, przystosowanej do wymogów zdalnego dostępu, to model pracy zdalnej, a właściwie hybrydowej – czyli w środowisku mieszanym, gdzie lokalizacja użytkownika zejdzie na dalszy plan – zostanie z nami już „na zawsze”. Dlatego tak ważna jest ochrona pojawiających się nowych powierzchni ataków przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości biznesowej organizacji. Rozwiązanie FortiSASE to kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i utrzymania jej dotychczasowej funkcjonalności. FortiSASE, oparte o chmurowe rozwiązanie FortiOS, wychodzi poza tradycyjne środowisko pracy, obejmując swą kontrolą brzeg sieci i odmiejscowiając firmowe operacje.

Przewaga w wyścigu technologicznym

SASE, oferowane przez Fortinet, oprócz zapewnienia bezpiecznej i elastycznej łączności niezależnie od miejsca, pomaga również zapanować nad złożonością infrastruktury bezpieczeństwa, upraszczając zarządzanie i dając znacznie lepszą widoczność. Dzięki temu, że rozwiązanie SASE jest elementem architektury Fortinet Security Fabric, może stać się częścią większej architektury bezpieczeństwa, uzupełniając firmowe polityki w tym zakresie.

Należy pamiętać, że SASE nie rozwiąże w cudowny sposób wszystkich firmowych problemów z siecią i bezpieczeństwem, ale daje naprawdę duże możliwości lepszego wglądu w incydenty bezpieczeństwa i pozwoli właściwie zareagować osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo firmowych danych i aplikacji. Jest to możliwe dzięki całej gamie rozwiązań zintegrowanych w jednym rozwiązaniu FortiSASE. To między innymi wykorzystanie SD-WAN, zapory fizyczne i chmurowe czy dostęp do sieci na zasadzie zerowego zaufania (Zero Trust Network Access). Te, a także inne rozwiązania (o których możesz dokładniej przeczytać TUTAJ) powodują, że FortiSASE jest jednym z bardziej zaawansowanych i kompleksowych technologii w zakresie zapewnienia firmowego bezpieczeństwa danych i aplikacji.


Główne korzyści z SASE

1. Zarządzanie ryzykiem zewnętrznym i wewnętrznym w sieci

2. Zapewnienie elastycznego, opartego na chmurze zabezpieczenia dla użytkowników poza siecią firmową

3. Poprawa ogólnego doświadczenia użytkownika przy jednoczesnej redukcji kosztów sieci WAN.


Co ważne – ta nowa architektura sieciowa jest ukłonem w kierunku zmian i trendów technologicznych. Rozwiązanie oferowane przez Fortinet jest przystosowane do czekających organizacje zmian. Jeśli nie dziś, to jutro czy za kilka miesięcy firmy będą musiały sięgać do arsenału technologicznego, by nie zostać w tyle za konkurencją. Dzięki FortiSASE organizacje zyskują możliwość lepszego wykorzystania nowych technologii – Edge Computing, 5G czy sztucznej inteligencji, również SASE poradzi sobie ze wspomnianym środowiskiem wielochmurowym, często wybieranym przez organizacje jako model docelowy infrastruktury IT.


Fortinet oferuje najbardziej elastyczne rozwiązanie SASE

 

Generated button