Aplikacje analityczne w hurtowniach danych

Narzędzia do drążenia danych

Do "badania" zawartości hurtowni i poszukiwania nowych zależności używa się narzędzi typu data mining. Narzędzia te nie wymagają formułowania wstępnej hipotezy lub zapytania ani przeglądania kolejnych raportów, na podstawie których użytkownik potwierdza lub odrzuca hipotezę.

Nie ma się jednak co łudzić, że narzędzia do drążenia danych to cudowny środek, który zwolni nas z myślenia i sam wykryje w naszej bazie wszystkie możliwe zależności, wskaże złe nawyki w działaniu i kierunki rozwoju przedsiębiorstwa.

Po pierwsze, narzędzia te są na ogół znacznie trudniejsze w użyciu niż proste narzędzia analityczne, co już może stanowić poważną przeszkodę w ich używaniu przez osoby o niewielkich kwalifikacjach informatycznych. Po drugie, zbyt często hurtownia danych zawiera dane mało wiarygodne i najlepsze narzędzie nie poprawi ich jakości. Po trzecie, dogłębna analiza danych z dużej hurtowni wymaga wiele czasu; często potrzeba użyć do tego celu komputera o bardzo dużej mocy obliczeniowej. Po czwarte, narzędzia te są znacznie droższe od narzędzi analitycznych i prostych programów do tworzenia raportów.

Narzędzia typu data mining to najwyższe osiągnięcie techniki informatycznej, wykorzystujące wyszukane algorytmy analityczne, najnowsze rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji i sieci neuronowych. Typowym przykładem tego typu narzędzia jest DataMind firmy DataMind oraz Data Miner produkcji IBM.

Kiedy stosować?

Narzędzia typu OLAP i narzędzia do drążenia danych uzupełniają się wzajemnie, choć przeznaczone są dla różnych grup użytkowników. Proste narzędzia do raportowania będą używane na co dzień przez osoby potrzebujące aktualnej informacji o stanie zapasów, sprzedaży, obrotach itp. Narzędzia typu OLAP to dobre narzędzie dla dyrektora finansowego i działu marketingu, pozwalające na określenie polityki przedsiębiorstwa na podstawie danych zgromadzonych w hurtowni danych.

Narzędzia do dogłębnej analizy danych są dobrze przystosowane do wykrywania oszustw, analizy polityki kredytowej, określania warunków promocji produktów.


TOP 200