Aplikacje Clippera w stylu Windows

Programiści pracujący w Clipperze jeszcze nie doczekali się jego wersji dla MS Windows.

Programiści pracujący w Clipperze jeszcze nie doczekali się jego wersji dla .

Tymczasem dzięki pakietowi ProVision Windows, Version 1.01 firmy SoftDesign International Inc., możemy tworzyć aplikacje pracujące w DOS, ale wyglądające i działające tak jak programy w MS Windows. Jest to pakiet zorientowany obiektowo, pozwalający na budowę programów o wielu nakładających się oknach, okienkach dialogowych, rozwijających się menu i innych elementach charakterystycznych dla pracy w GUI. Tak utworzony produkt jest przystosowany do użycia myszy. Zawiera on także możliwości użycia intuicyjnych poleceń do budowy i nadzorowania pracy z wieloma oknami i tworzenia zstępujących menu. Producent pakietu uważa, że możliwe będzie, po utworzeniu przez firmę Nantucket (twórcę Clippera) wersji do pracy w MS Windows, zachowanie wzajemnej zgodności aplikacji tworzonych dzisiaj przy użyciu ProVision Windows i w przyszłości przy użyciu Clippera pracującego z MS Windows. Pakiet kosztuje u producenta 200 USD, bez kosztów przesyłki.


TOP 200