Aplikacja PimVox czyta pocztę przez telefon

Opracowany przez Wind Telecom z Bielska-Białej system Contactis PimVox umożliwia telefoniczny dostęp do poczty elektronicznej, kalendarza i osobistej bazy kontaktowej.

Opracowany przez Wind Telecom z Bielska-Białej system Contactis PimVox umożliwia telefoniczny dostęp do poczty elektronicznej, kalendarza i osobistej bazy kontaktowej.

System korzysta z technologii rozpoznawania mowy oraz komputerowego czytania tekstu, dostosowanych do języka polskiego. Contactis PimVox współpracuje z serwerem poczty elektronicznej Microsoft Exchange. Przedstawiciele firmy twierdzą, że prowadzą prace nad zapewnieniem współpracy z innymi serwerami pocztowymi. PimVox jest jednym z modułów rozbudowanego systemu Contact Center Contactis - może być jednak wykorzystywany niezależnie.

System pozwala nie tylko na odsłuchiwanie znajdujących się w skrzynce pocztowej wiadomości, ale także na zarządzanie pocztą internetową oraz udzielanie odpowiedzi na listy. Wiadomości są rejestrowane, a następnie w postaci skompresowanego pliku dźwiękowego przesyłane do adresata. Jego adres można wybrać z książki adresowej lub wprowadzić za pomocą klawiatury telefonu.

Producent wprowadził również możliwość korzystania z osobistej bazy kontaktów przechowywanej na serwerze Exchange. Umożliwia to m.in. realizację automatycznego połączenia - de facto przekierowanie rozmowy - z zapisanym w bazie numerem. Contactis PimVox pozwala również na obsługę kalendarza elektronicznego. Poza dodawaniem kolejnych zapisów możliwe jest także "odsłuchanie" zaplanowanych spotkań oraz skojarzenie z nimi zapisanych notatek dźwiękowych.

Przeglądarka głosowa

Rozwiązanie ma charakter sprzętowo-programowy. W pełnej wersji system składa się z oprogramowania Wind Telecom, zaimplementowanych w nim technologii syntezy mowy firm Elan lub Skansoft (przejętej od Lernout & Hauspie) i technologii rozpoznawania mowy Philips Speech Procesing, serwera Exchange, serwera WWW i kart firmy Dialogic.

System jest instalowany na odrębnym serwerze. W nim są instalowane karty Dialogic, pozwalające na komunikację z siecią telefoniczną za pośrednictwem łącza analogowego, ISDN lub VoIP. Użytkownicy są identyfikowani w sys-temie wg niezależnego identyfikatora i hasła wprowadzanych za pośrednictwem kodów DTMF.

Contactis PimVox został zbudowany w standardzie Voice XML, opracowanym przez konsorcjum W3C. Gdy użytkownik chce odsłuchać wiadomość, na serwerze WWW uruchamiana jest aplikacja odpowiedzialna za komunikację z serwerem Exchange. Skrypty generują kod Voice XML, który jest interpretowany przez przeglądarkę (voice browser), która z kolei kontaktuje się z częścią aplikacji odpowiedzialną za generowanie mowy.

Użytkownik wybiera

Cena systemu jest uzależniona m.in. od liczby jednoczesnych użytkowników, wykorzystania systemu rozpoznawania mowy (możliwa jest obsługa wyłącznie za pomocą kodów DTMF), a także wyboru technologii syntezy mowy (Realspeak z Skansoft jest bardziej zaawansowana i droższa niż SpeechCube proponowana przez Elan). System w minimalnej konfiguracji (oprogramowanie PimVox, karta Dialogic, pozwalająca na obsługę 4 użytkowników jednocześnie, i system syntezy mowy firmy Elan) kosztuje 10 tys. USD.


TOP 200