Apexim zaprezentował nową strategię

Plany kierownictwa Apeximu przewidują koncentrację na rozwiązaniach dla handlu elektronicznego i Voice over IP na rynku małych i średnich przedsiębiorstw. W tym roku firma utworzy specjalizowany portal medyczny.

Warszawski Apexim przedstawił strategię rozwoju na najbliższe lata. Kluczowym rynkiem Apeximu mają być małe i średnie przedsiębiorstwa, którym firma chce oferować rozwiązania informatyczne i telekomunikacyjne. Według przedstawicieli Apeximu, rynek ten jest w dużej mierze niezagospodarowany.

Apexim chce oferować rozwiązania integrujące głos i dane na bazie technologii Voice over IP (VoIP). Natomiast realizacją zadań związanych z budową sieci szerokopasmowych, zarówno LAN jak i WAN, ma zająć się spółka zależna Apeximu - Millenium Communications, posiadająca ogólnokrajową koncesję na świadczenie tego typu usług.

<B>Java w służbie medycyny</B>

Drugim ważnym obszarem zainteresowań Apeximu jest oprogramowanie dla sektora medycznego. Apexim podpisał porozumienie z zielonogórską firmą Max Elektronik, która tworzy w oparciu o technologię Java oprogramowanie m.in. dla służby zdrowia. Obie firmy chcą wspólnie stworzyć zintegrowany system wspomagający zarządzanie szpitalami, zarówno w sferze medycznej jak finansowej.

Firma poważnie myśli o oferowaniu usług outsourcingu aplikacji. W planach jest udostępnianie aplikacji w modelu ASP (Application Service Provider). Aby zrealizować te plany, Apexim poszukuje partnera zdolnego sfinansować budowę centrum danych.

Apexim chce na jesieni br. - wraz z partnerami - stworzyć wąsko wyspecjalizowany portal medyczny. Przedstawiciele firmy nie chcieli podać do którego segmentu rynku skierowany będzie portal, można się domyślać, że będzie on przeznaczony dla aptek i dystrybutorów leków.

<B>Wielkie zmiany</B>

Apexim przechodzi obecnie poważne zmiany organizacyjne. Powołany został nowy dyrektor finansowy, pełniący jednocześnie funkcję dyrektora operacyjnego. Stanowisko to objął Tomasz Karp, pełniący wcześniej m.in. funkcję doradcy premiera ds. finansów.

Celem reorganizacji jest uzyskanie klarowniejszego obrazu sytuacji finansowej grupy. Ze struktury firmy wydzielono centralę w Warszawie - oddział warszawski będzie od tej pory funkcjonował na zasadach podobnych do pozostałych oddziałów regionalnych. Każdy z oddziałów ma stać się jednostką samofinansującą. Docelowo, wszystkie regionalne spółki zależne Apeximu mają stać się oddziałami, a ich kierownicy mają zostać objęci pakietami motywacyjnymi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200