Apexim walczy o przetrwanie

Lubelska spółka zależna Apeximu zostanie zlikwidowana. W marcu wniosek o ogłoszenie upadłości złożyły także Apexim-Podlasie i Apexim Dolny Śląsk.

Apexim Polesie, lubelska spółka zależna Apexim SA złożyła wniosek o upadłość. Na początku marca taki wniosek zgłosiły również Apexim-Podlasie i Apexim Dolny Śląsk. Jaki informuje zarząd firmy, działania te mają na celu restrukturyzację grupy kapitałowej Apexim SA. Zadłużona spółka w IV kw. 2001 r. zanotowała stratę w wysokości 8 mln zł.

Zobacz również: