Apexim przejmie Wonlok SA

Firma podpisała wstępną umowę kupna całościowego pakietu akcji łódzkiej spółki programistycznej. Wartość umowy wynosi 21 mln zł. Jak twierdzi zarząd Apeximu, zakup spółki Wonlok będzie długoterminową inwestycją kapitałową.

Zarząd Apexim SA podpisał z BRE Bank SA przedwstępną umowę zakupu 100% akcji łódzkiej spółki Wonlok SA. Transakcja ma się zakończyć najpóźniej w kwietniu 2002 r. Wartość umowy wynosi 21 mln zł. "Nabycie akcji ma charakter długoterminowej inwestycji kapitałowej" - twierdzą w oficjalnym komunikacie przedstawiciele Apeximu. Zarząd - mając poparcie głównych akcjonariuszy - zakłada, że zakup akcji będzie sfinansowany z planowanego podwyższenia kapitału spółki. Wcześniej na ten cel miały być przeznaczone fundusze ze sprzedaży biurowca w Warszawie, którego wartość jest szacowana na 90 mln zł.

<b>Kupić firmę z klientem</b>

Dotychczas Wonlok był podmiotem stowarzyszonym z Apeximem. Prezesem obu firm jest Zbigniew Mikusek. Firma ta miała m.in. stworzyć oprogramowanie na potrzeby portalu medycznego, którego uruchomienie planował Apexim.

Zobacz również:

Transakcja przejęcia firmy Wonlok ma prawdopodobnie związek z umową Apeximu z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA (BGŻ), dotyczącą informatyzacji tej instytucji. BGŻ zdecydował się bowiem na wdrożenie systemu Eurobank On-Line łódzkiej firmy. Natomiast kontrakt Apeximu obejmuje dostosowanie oraz wdrożenie oprogramowania i usług integracyjnych. Jego wartość oszacowano na 27 mln zł. Szkolenia pracowników i dostawy sprzętu zostaną objęte oddzielnymi umowami.

<b>Z polskich na polską</b>

Doświadczenia Apeximu w sektorze finansowym dotyczyły jedynie integracji rozwiązań sieciowych, nigdy zaś aplikacji. Z tego względu faktycznym wykonawcą systemu będzie zespół projektowo-wdrożeniowy firmy Wonlok. Bank stosuje obecnie trzy systemy - Bankier ComputerLandu, Bankstreet Compu i oprogramowanie Novum firmy o tej samej nazwie.

System Eurobank On-Line, zakupiony przez BGŻ, zaprojektowano przy użyciu technologii CASE i pakietu narzędzi Designer firmy Oracle. Jak przekonują przedstawiciele firmy Wonlok, budowa Eurobank On-Line pozwala na obsługę centrali banku i jego oddziałów w dowolnej architekturze (scentralizowanej lub oddziałowej). System jest wdrażany w warszawskim Prosper Banku SA.

<b>Większa oferta</b>

Zakup firmy Wonlok umożliwi Apeximowi także rozszerzenie oferty o systemy dedykowane dla banków spółdzielczych i rozwiązania wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem.

***

Bank Gospodarki Żywnościowej zamierza w listopadzie br. uruchomić nowy system centralny w jednym z oddziałów. Wdrożenie systemu w całym banku ma się zakończyć w grudniu 2002 r. Koszt projektu jest szacowany na ok. 300 mln zł. Taką kwotę BGŻ przeznaczy w latach 2001-2002 na informatyzację.


TOP 200