Apexim przejął łódzką firmę programistyczną Wonlok

Zarząd Apexim SA podpisał z BRE Bank SA przedwstępną umowę zakupu 100% akcji łódzkiej spółki programistycznej Wonlok SA. Transakcja ma zostać zakończona najpóźniej w kwietniu przyszłego roku. Wartość umowy wynosi 21 mln zł.

Zarząd Apexim SA podpisał z BRE Bank SA przedwstępną umowę zakupu 100% akcji łódzkiej spółki programistycznej Wonlok SA. Transakcja ma zostać zakończona najpóźniej w kwietniu przyszłego roku. Wartość umowy wynosi 21 mln zł.

Nowy system w BGŻ

Bank Gospodarki Żywnościowej zamierza w listopadzie br. uruchomić nowy system centralny w jednym z oddziałów. Jego wdrożenie w całym banku ma zostać zakończone w grudniu 2002 r. Koszt projektu jest szacowany na ok. 300 mln zł. Taką kwotę BGŻ przeznaczy w latach 2001-2002 na informatyzację.

"Nabycie akcji ma charakter długoterminowej inwestycji kapitałowej" - twierdzą w oficjalnym komunikacie przedstawiciele Apeximu. Zarząd - mając poparcie głównych akcjonariuszy - zakłada, że zakup akcji będzie sfinansowany z planowanego podwyższenia kapitału spółki. Wcześniej miały zostać przeznaczone na ten cel fundusze ze sprzedaży biurowca w Warszawie, którego wartość jest szacowana na 90 mln zł.

Kupić firmę z klientem

Dotychczas Wonlok był podmiotem stowarzyszonym z Apeximem. Prezesem obu firm jest Zbigniew Mikusek. Firma ta miała m.in. stworzyć oprogramowanie na potrzeby portalu medycznego, który jeszcze na początku roku zamierzał uruchomić Apexim.

Prawdopodobnie jednak transakcja przejęcia firmy Wonlok ma związek z umową Apeximu z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA (BGŻ), dotyczącą informatyzacji tej instytucji. BGŻ zdecydował się bowiem na wdrożenie systemu Eurobank On-Line łódzkiej firmy. Natomiast kontrakt Apeximu obejmuje dostosowanie i wdrożenie oprogramowania oraz usług integracyjnych. Jego wartość oszacowano na 27 mln zł. Szkolenia pracowników i dostawy sprzętu zostaną objęte oddzielnymi umowami. Do końca 2002 r. BGŻ zamierza przeznaczyć na informatyzację 300 mln zł.

Z polskich na polską

Dotychczasowe doświadczenia Apeximu w sektorze finansowym dotyczyły jedynie integracji rozwiązań sieciowych, nigdy zaś aplikacji. Z tego względu faktycznym wykonawcą systemu będzie zespół projektowo-wdrożeniowy firmy Wonlok. Bank stosuje obecnie trzy systemy - Bankier ComputerLandu, Bankstreet Compu i oprogramowanie Novum firmy o tej samej nazwie.

Zakupiony przez BGŻ system Eurobank On-Line zaprojektowano przy wykorzystaniu technologii CASE i pakietu narzędzi Designer firmy Oracle. Jak przekonują przedstawiciele firmy Wonlok, budowa Eurobank On-Line pozwala na obsługę centrali banku i jego oddziałów w dowolnej architekturze (scentralizowanej lub oddziałowej). System jest wdrażany w warszawskim Prosper Banku SA.

Większa oferta

Zakup firmy Wonlok umożliwi także Apeximowi rozszerzenie oferty o systemy przeznaczone dla banków spółdzielczych i rozwiązania wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem.


TOP 200