Apel o wsparcie firm dotkniętych powodzią

Katastrofalna powódź w południowej Polsce - według naszych informacji - w niewielkim stopniu dotknęła firmy teleinformatyczne zrzeszone w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Jednakże prawie 30-dniowa powódź oraz zniszczenia infrastruktury drogowej, telekomunikacyjnej i elektrycznej spowodowały wstrzymanie bieżącej działalności tych firm, a tym samym powiększenie strat finansowych. Przedsiębiorstwom tym, ich właścicielom i pracownikom powinniśmy pomóc, by mogli rozpocząć normalną działalność.

Katastrofalna powódź w południowej Polsce - według naszych informacji - w niewielkim stopniu dotknęła firmy teleinformatyczne zrzeszone w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Jednakże prawie 30-dniowa powódź oraz zniszczenia infrastruktury drogowej, telekomunikacyjnej i elektrycznej spowodowały wstrzymanie bieżącej działalności tych firm, a tym samym powiększenie strat finansowych. Przedsiębiorstwom tym, ich właścicielom i pracownikom powinniśmy pomóc, by mogli rozpocząć normalną działalność.

Apel do klientów

Dotychczasowych i nowych klientów informujemy więc, że firmy te są gotowe do prowadzenia sprzedaży i świadczenia usług.

Dysponują w miarę sprawną siecią telekomunikacyjną, mają odpowiednie zapasy i dobry dostęp do potrzebnych produktów.

W ich imieniu prosimy o składanie zamówień i podejmowanie codziennych negocjacji handlowych. Jeżeli jest to możliwe, prosimy o dokonywanie przedpłat na zamówiony sprzęt i usługi.

Apel do firm teleinformatycznych

Firmy teleinformatyczne prosimy o pomoc poprzez szersze niż dotychczas korzystanie z ich usług, ofert handlowych, wydłużenie linii kredytu kupieckiego oraz ewentualne rozłożenie na raty należnych płatności.

Apel ten kierujemy szczególnie do firm, które dotychczas współpracowały z nimi. To również w waszym interesie jest, aby jak najszybciej zaczęły one pracować normalnie. Nie czas na walkę konkurencyjną - niech przez kilka najbliższych miesięcy górę weźmie nasza zawodowa i środowiskowa solidarność.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji


TOP 200