Apel do polskiego rządu

Przedstawiciele Alcatela, Ericssona, Nokii, Philipsa i Siemensa zwrócili się do premiera z prośbą o "pilne zajęcie się sprawą procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej zmierzającego do przyjęcia proponowanej dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczącej patentowania wynalazków realizowanych komputerowo". Pismo przedstawicieli firm teleinformatycznych dotarło także do Michała Kleibera, ministra nauki i informatyzacji.

Przedstawiciele Alcatela, Ericssona, Nokii, Philipsa i Siemensa zwrócili się do premiera z prośbą o "pilne zajęcie się sprawą procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej zmierzającego do przyjęcia proponowanej dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczącej patentowania wynalazków realizowanych komputerowo". Pismo przedstawicieli firm teleinformatycznych dotarło także do Michała Kleibera, ministra nauki i informatyzacji.

"Uważamy, że sprzeciw polskiego rządu w tej sprawie stanowi zagrożenie dla naszej działalności związanej z badaniami i rozwojem na terenie Europy oraz niepotrzebnie stwarza poczucie niepewności prawnej i ekonomicznej" - mówi Kuba Pancewicz, dyrektor generalny Nokia Poland. Jego zdaniem, brak akceptacji aktualnej umowy politycznej, dotyczącej wynalazków realizowanych komputerowo, będzie miał negatywny wpływ na możliwość ochrony patentowej nawet do 90% wszystkich wynalazków dokonywanych w Europie i w Polsce w sektorach takich jak: telekomunikacja, informatyka, elektronika powszechnego użytku, urządzenia stosowane w gospodarstwach domowych, transport i aparatura medyczna.

"Uważamy, że jest wiele nieporozumień wokół tej dyrektywy i dlatego czujemy się zobowiązani do zajęcia stanowiska w tej sprawie. Przede wszystkim dyrektywa w obecnym kształcie wyłącza oprogramowanie jako takie z zakresu europejskiego systemu patentowego. Natomiast wynalazki z branży zaawansowanych technologii w dalszym ciągu byłyby chronione jako własność intelektualna, niezależnie od fizycznej metody ich realizacji. Jedną z metod może być właśnie program komputerowy. Podkreślamy, że dyrektywa ma na celu ochronę patentową rzeczywistych wynalazków, a nie oprogramowania" - wyjaśnia Kuba Pancewicz.

Polski rząd - który już dwa razy opóźnił prace nad dyrektywą, chcąc, aby wróciła ona do pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim, w celu wprowadzenia do niej niezbędnych poprawek - przygotowuje odpowiedź na ten apel.


TOP 200