Antywirus Intela

Intel zaprezentował LANDesk Virus Protect 3.0 nową wersję oprogramowania do ochrony przed wirusami.

Intel zaprezentował LANDesk Virus Protect 3.0 nową wersję oprogramowania do ochrony przed wirusami.

Virus Protect 3.0 jest wyposażony w nowe algorytmy do wykrywania wirusów oraz nowy mechanizm ochrony serwerów. Program dwukrotnie sprawdza sumę kontrolną (checksum) plików: raz w wypadku zmiany wielkości pliku, drugi raz przy wykryciu zmian w miejscach najbardziej narażonych na zawirusowanie. Nowa wersja ma zwiększoną szybkość działania oraz może dołączać sumę kontrolną do skontrolowanego pliku (a nie do oddzielnej bazy danych). Virus Protect zabezpiecza przed zapisem do plików wykonywalnych znajdujących się na serwerze.

Virus Protect 3.0 jest sprzedawany jako ładowalny moduł NLM (NetWare Loadable Module) i może być uruchamiany z LANDesk Manager lub NetWare Management System. Cena nowego produktu wynosi 995 USD na serwer.


TOP 200