Antypody przyciągają informatyków

Australia i Nowa Zelandia mają nadzieję na przyspieszenie napływu specjalistów z branży IT dzięki usprawnieniu procedur imigracyjnych.

Australia i Nowa Zelandia mają nadzieję na przyspieszenie napływu specjalistów z branży IT dzięki usprawnieniu procedur imigracyjnych.

Każdego roku Australia przyciąga ok. 10,5 tys. specjalistów i menedżerów związanych z informatyką i telekomunikacją, uwzględniając również Nowozelandczyków i Australijczyków, powracających do kraju po okresie pracy za granicą. Philip Ruddock, australijski minister ds. imigracji, ma nadzieję, że dzięki ogłoszonym ostatnio inicjatywom rządowym uda się zwiększyć tę liczbę do 17 tys. osób rocznie. Australia stoi w obliczu 30 tys. nie obsadzonych stanowisk związanych z branżą IT.

Ministerialne rozporządzenie zobowiązało służby imigracyjne do ułatwiania procedury imigracyjnej w przypadku specjalistów IT, ubiegających się o długookresowy pobyt czasowy. Centra imigracyjne w całej Australii przygotowują internetowe bazy danych, zawierające profile potencjalnych pracowników, w celu ułatwienia pracodawcom znalezienia doświadczonych informatyków poza granicami kraju. Aby ułatwić informatykom ubiegającym się o wizę szybkie uzyskanie zgody na pobyt czasowy, usprawniono i przyspieszono proces przeprowadzania badań zdrowotnych i charakterologicznych. Studenci-obcokrajowcy, studiujący na wydziałach informatyki, uzyskali możliwość ubiegania się o wizę pracującą w czasie pobytu w Australii, a nie – jak dotychczas – w czasie pobytu w kraju ich pochodzenia.

Obecnie australijski system imigracyjny jest prawdopodobnie najbardziej konkurencyjny na świecie, biorąc pod uwagę menedżerów IT i programistów. Rynek pracy nie podlega ograniczeniom, nie obowiązuje też system kwotowy w przypadku procedur imigracyjnych. Osoby, które potrafią wykazać się znajomością technologii informatycznych, traktowane są priorytetowo.

Na postanowienia rządu związane z procedurami imigracyjnymi duży wpływ miało Australijskie Stowarzyszenie Branży Informatycznej, zrzeszające 360 przedsiębiorstw.

W efekcie wzmożonych wysiłków rządu jedną czwartą wykwalifikowanych imigrantów i jedną czwartą posiadaczy długookresowych wiz pracujących, wjeżdżających do Australii, stanowią profesjonaliści branży IT.

W ubiegłym miesiącu również rząd Nowej Zelandii ogłosił plany zwiększenia liczby doświadczonych imigrantów z branży IT, z 17 do 27 tys. rocznie. Pomoc rządu dla sektora IT została skoncentrowana na uproszczeniu zasad udzielania zezwoleń na pracę. Rozważane jest też połączenie długookresowego pozwolenia na pracę ze zgodą na pobyt stały.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200