Anna Borkowska o tym, jak przy kawie powstają najciekawsze innowacje

Rozmowa z dyrektor Gdyńskiego Centrum Innowacji zarządzającego Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w tym samym mieście.

Anna Borkowska o tym, jak przy kawie powstają najciekawsze innowacje

O ROZWOJU INNOWACJI

Tylko odrobina humoru jest w stwierdzeniu, że głównym czynnikiem rozwoju innowacji jest kawa. Szwedzi świetnie to rozumieją i stwarzają sobie wiele okazji, aby tę kawę wspólnie wypić i przy okazji podzielić się wiedzą. Nam także bliskie są szwedzkie wzorce zarządzania innowacjami i wspierania przedsięwzięć komercyjnych. Szwedzi stawiają na ludzi, networking, synergię płynącą z bezpośrednich kontaktów.

O IDEALNYM PARKU TECHNOLOGICZNYM

Nie chodzi o szyld instytucji, ale o konkretne twarze. Tworząc strategię działania, bazowaliśmy na szwedzkich doświadczeniach. Staraliśmy się, aby przestrzeń parku sprzyjała zderzeniom i obfitowała w strefy spotkań i interakcji. Do tego co miesiąc organizujemy spotkania dla parkowych firm, aby jak najwięcej wiedziały o sobie nawzajem. Park się wciąż rozrasta i firm systematycznie przybywa, więc te spotkania to okazja dla nowych do zaprezentowania tego, co robią. Od kilku lat organizujemy też wyjazdy "parkowiczów" na targi, co jest dla tych firm ważnym narzędziem promocji i kolejną metodą współpracy. Czterokrotnie byliśmy już na targach CEBIT w Hanowerze, dwukrotnie na targach w Barcelonie, Londynie i Berlinie.

O REGATACH O PUCHAR PPNT CUP 2011

To kolejne miejsce spotkań. Już czwarty raz rozgrywamy regaty, a przy okazji rozmawiamy o nowych projektach. Jest to o tyle łatwe, że Gdynia jest nadmorskim miastem, a wielu parkowiczów z pasją uprawia żeglarstwo. Uznaliśmy, że ta forma rywalizacji i relaksu jest czymś bardzo parkowym w duchu.

O PRZENIKANIU SIĘ NAUKI I KULTURY

Jako park organizujemy pokazy filmowe, wystawy i inne wydarzenia kulturalne. Są one kolejną płaszczyzną spotkań, a przy tym uzmysławiają nam, że w dzisiejszym świecie granica między różnymi dziedzinami nauki i kultury jest płynna, a najciekawsze rzeczy dzieją się na styku różnych dziedzin. Przykładowo widzimy, jak bardzo rośnie rola wzornictwa i jak zacieśnia się współpraca między firmami zajmującymi się nim a firmami rozwijającymi technologie informatyczne, czy nawet biotechnologie.

O CENTRUM NAUKI EXPERYMENT

Działa w naszym Parku od czterech lat. Jest to miejsce dla entuzjastów nauki poprzez zabawę. To ważne, aby osiągnięcia i mechanizmy nauki przedstawiać dzieciom jak najwcześniej i nie tworzyć wizji czegoś nudnego i nieprzystępnego. EXPERYMENT doskonale wpisuje się w klimat Parku, budując kulturę proinnowacyjną już u najmłodszych. Dzięki takim miejscom, jak EXPERYMENT czy , innowacyjnym firmom technologicznym nie zabraknie w przyszłości pracowników i założycieli.

O LABORATORIUM BIOTECHNOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Funkcjonuje od 2005 r. i zostało utworzone po to, aby pomóc firmom biotechnologicznym w uzyskaniu dostępu do specjalistycznej, często kosztownej aparatury. Dzięki temu mogą one realizować projekty badawczo-wdrożeniowe, niejednokrotnie też posiłkując się naszą kadrą specjalistów. W Parku działa kilka firm biotechnologicznych, które na bieżąco z tego korzystają i bardzo sobie chwalą. Problem z urządzeniami działającymi na uczelniach polega na tym, że zazwyczaj służą one dydaktyce i badaniom podstawowym i nie są udostępniane przedsięwzięciom komercyjnym. Transfer technologii z uczelni to zaklęty temat: teoretycznie wszystko jest możliwe, ale w praktyce bardzo trudne, również ze względu na niejasność przepisów. Takie przedsięwzięcia jak Laboratorium pozwalają udostępnić firmom wspólnie użytkowaną bazę urządzeń w sposób otwarty i elastyczny.

O PPNT NET

To sieć organizacji i uczelni wspierających innowacje w biznesie. Uznaliśmy, że warto się wspierać nawzajem, współpracować i korzystać z wzajemnych doświadczeń. Przykładem współpracy w ramach PPNT Net jest uruchomienie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego specjalizacji "Innowacyjność w Gospodarce", która wychowa nam kolejną generację pracowników Parku umiejętnie wspierających młode, innowacyjne firmy. W ramach tego projektu Park organizuje warsztaty dla studentów, by nie uczyli się tylko teorii biznesu w murach uczelni, lecz poznawali również biznes w praktyce, wśród parkowych firm. Organizujemy też spotkania parkowych firm z instytucjami PPNT Net, by mogły opowiedzieć o swoich działaniach i być może zyskać w ten sposób partnera do rozwoju.


TOP 200