Angielski z Profesorem Henrym

Polski program do nauki słownictwa języka angielskiego na CD-ROM.

Polski program do nauki słownictwa języka angielskiego na CD-ROM.

Opracowany przez polską firmę Edgard Multimedia program Profesor Henry dla Windows służy do poszerzania zasobu słów w języku angielskim. Jest on przeznaczony dla osób o różnym stopniu zaawansowania w nauce języka. Za pomocą różnorodnych ćwiczeń pomaga w nauce słownictwa z kilku zakresów tematycznych (ok. 6000 słów, zwrotów i idiomów).

Autorzy dobrali zestawy słów obejmujące podstawowe grupy tematyczne, takie jak: rodzina, sklep, szkoła, biznes i ekonomia itd. Użytkownik może wybrać spośród siedmiu rodzajów ćwiczeń, które rozwijają umiejętność mówienia, słuchania ze zrozumieniem, rozumienia tekstu pisanego i tłumaczenia np. dyktando, tłumaczenie, rozumienie ze słuchu.

Pakiet pozwala na korzystanie z kursu wielu osobom równocześnie. Każdy użytkownik uzyskuje własne konto, na którym przechowywane są wyniki testów, nazwy zbiorów, z jakich korzystał, i informacje o powtórkach. Możliwość wyboru poziomu trudności, częstotliwości powtórek i intensywności nauki pozwala na dostosowanie kursu do indywidualnych potrzeb.

Konstrukcja programu jest prosta. Użytkownik może korzystać z poszczególnych modułów programu, uruchamiając odpowiadające im ikony np. słownik tematyczny, indeks grup tematycznych czy ćwiczenia. Pakiet oferuje też tematyczny słownik przekładający słowa z języka angielskiego na polski, zbiór ćwiczeń z cytatami sławnych ludzi oraz funkcję nauki "spellingu" (literowania słów).

Interesująca jest możliwość nauki poprawnej wymowy słów dzięki porównaniu nagranej przez użytkownika wypowiedzi z zarejestrowaną przez producenta poprawną wymową lektora. Autorzy programu dodali do wielu słówek komentarze, mające za zadanie pomóc w ich zapamiętaniu. W tym także celu porównano słowa podobnie brzmiące i o zbliżonym znaczeniu. Program uzupełniono o słownik american english gromadzący amerykańskie odpowiedniki słów angielskich.


TOP 200