Aneks do umowy dotyczącej KSI ZUS

Prokom Software i Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarły umowę uzupełniającą, dotyczącą udzielenia licencji na 25 modułów oprogramowania użytkowego przyjętych już przez ZUS do eksploatacji. Jednocześnie Prokom nieodpłatnie przekazał dodatkowe 15 modułów uzupełniających Kompleksowy System Informatyczny ZUS.

Prokom Software zawarł z ZUS umowę uzupełniającą do umowy zawartej 10 października 1997 r., dotyczącą udzielenia licencji na 25 modułów oprogramowania użytkowego wykonanych wcześniej i przyjętych już przez ZUS do eksploatacji. Oprogramowanie to umożliwiło ZUS m.in. identyfikację, weryfikację i przetwarzanie dokumentów składanych przez płatników składek oraz ich ściślejszą identyfikację, co z kolei według przedstawicieli Prokom wpłynęło na "polepszenie ściągalności składek oraz zwiększenie wartości składek odprowadzanych do funduszy emerytalnych". Aneks reguluje także status prawny niektórych modułów wdrażanego obecnie w ZUS systemu SEKiF. Wartość podpisanej umowy wyniosła 56,5 mln zł netto. Koszt szacowanego początkowo na 1 mld zł systemu informatycznego w lutym br. prezes ZUS, Lesław Gajek ocenił na 1,5 mld zł.

Jednocześnie Prokom, określając swoje działanie jako "wkład w tzw. Program Naprawczy Prezesa ZUS", bezpłatnie przekazał tej instytucji licencje na dodatkowe 15 modułów stanowiących uzupełnienie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Jak podkreśla Prokom, nie były one przedmiotem poprzedniej umowy. Wykorzystanie owych modułów umożliwia przesyłanie danych z KSI do systemu ARS umożliwiającego ewidencjonowanie należności od płatników, wydanie tytułu egzekucji i ewidencjonowanie procesu egzekwowania należności.

Zobacz również:

  • Google i NIST uruchomią produkcję procesorów kolejnej generacji
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200