Andersen dla Warty

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta zawarło umowę z firmą Andersen, która doradzać będzie mu w procesie budowy działającego na bazie hurtowni danych - systemu MIS (Management Information Syst...

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta zawarło umowę z firmą Andersen, która doradzać będzie mu w procesie budowy działającego na bazie hurtowni danych - systemu MIS (Management Information System). Prace nad systemem ze strony firmy Andersen obejmą określenie jego funkcjonalności, opracowanie wymagań informacyjnych i metod analitycznych oraz zdefiniowanie zakresu i struktury baz danych.

System, który powstanie w Warcie ma za zadanie pomóc w zebraniu danych, na podstawie których towarzystwo oceni czy decyzje podejmowane przez jego kierownictwo są najbardziej optymalne i efektywne. Ponadto system ten pozwoli na wzmocnienie procesów zarządzania efektywnością prowadzonej przez towarzystwo działalności.

Zobacz również:

  • Ericsson i Samsung kończą spory dotyczące licencji
  • Przenoszenie aplikacji SAP do chmury Google będzie łatwiejsze

System Informowania Kierownictwa będzie działał wykorzystując hurtownię danych i narzędzi analityczne OLAP (Online Analitycal Processing).


TOP 200