Analizy kontrolera

Korzystając z narzędzi Oracle'a i przy współpracy z Sun Microsystems warszawski CSBI SA wprowadził na rynek własne rozwiązanie analityczne Pro/FIT, wspomagające działanie systemów kontrolingu w przedsiębiorstwie. Według producenta systemu, głównymi użytkownikami oprogramowania mają być członkowie kadry zarządzającej, w tym dyrektorzy finansowi firm. Nie wykluczone też, że będzie go sprzedawać także specjalizująca się w rozwiązaniach dla bankowości firma Elba CSB, wchodząca wraz z CSBI w skład grupy ComputerLandu.

Odbiorcami tego produktu mogą być firmy o różnym profilu działalności, korzystające ze zintegrowanych systemów wspomagania zarządzania. Pro/FIT współpracuje z systemami klasy MIS (Management Information System), MRP II i ERP. Na razie jednak - ze względu na to, że w pierwszej kolejności ofertę tę skierowano do klientów CSBI - odpowiednie interfejsy opracowano do systemów sprzedawanych przez warszawską spółkę (MFG/Pro, Pro/MIS, S4). "Możemy także przystosować nasze narzędzie do innych systemów znajdujących się na polskim rynku. Od klienta zależy, skąd i jakie dane będzie zbierał" - twierdzi Piotr Kubik, specjalista z CSBI SA.

Pro/FIT umożliwia dokonywanie analiz dotyczących np. sprzedaży wg różnego stopnia szczegółowości (dnia tygodnia, grupy towarowej itp.). Ich wyniki przedstawiane są w formie graficznej. Można analizować także takie wskaźniki, jak źródła kosztów, budżetu, prowadzonych inwestycji, prowizji od zysków czy grup odbiorców. Oprogramowanie to pozwala ponadto gromadzić i przechowywać dane pochodzące z różnych systemów w jednej bazie danych, którą jest Express Server Oracle'a. Możliwe jest także definiowanie i monitorowanie wybranych wskaźników biznesowych, a dzięki temu identyfikacja ewentualnych zagrożeń.


TOP 200