Analizy finansowe Primavera

Primavera udostępniła nową wersję aplikacji Primavera Cost Management 4.1. Program pozwala na dokonywanie analiz budżetu i kosztów, a także mierzy wartość dodaną przedsiębiorstw i jest przeznaczony dla dyrektorów firm lub analityków finansowych.

Primavera udostępniła nową wersję aplikacji Primavera Cost Management 4.1. Program pozwala na dokonywanie analiz budżetu i kosztów, a także mierzy wartość dodaną przedsiębiorstw i jest przeznaczony dla dyrektorów firm lub analityków finansowych.

Primavera Cost Management gromadzi wszystkie dane finansowe w centralnej bazie, która jest źródłem informacji dla narzędzi analitycznych umożliwiających generację szczegółowych raportów finansowych i prognozowanie zysków lub strat przedsiębiorstwa.

Nową wersję aplikacji wyposażono przede wszystkim w nowe wzory raportów, funkcje tworzenia i wyświetlania wykresów graficznych, możliwość importu informacji o kosztach i wskaźnikach z bazy danych projektu, ulepszone ikony ułatwiające poruszanie się po programie oraz opcje umożliwiające dostęp przez Internet do Primavera Cost Management.

DAT Computer Concepts, tel. (+22) 824 42 71/72, http://www.datcc.com


TOP 200