Analizy, bazy danych i serwisy informacyjne

Bieżące zestawienie cenowe otwiera krótki opis działania teletekstowego systemu serwisów informacyjnych Agencji Informacyjno-Wydawniczej BOSS. Jest to system, który wykorzystując centralnie nadawany sygnał TV pozwala na praktycznie natychmiastowy odbiór najświeższych informacji np. z Giełdy Papierów Wartościowych - gdy tymczasem w prasie codziennej dane te są drukowane z jednodniowym opóźnieniem.

Bieżące zestawienie cenowe otwiera krótki opis działania teletekstowego systemu serwisów informacyjnych Agencji Informacyjno-Wydawniczej BOSS. Jest to system, który wykorzystując centralnie nadawany sygnał TV pozwala na praktycznie natychmiastowy odbiór najświeższych informacji np. z Giełdy Papierów Wartościowych - gdy tymczasem w prasie codziennej dane te są drukowane z jednodniowym opóźnieniem.

Do odbioru informacji teletekstowych wystarczy najprostszy komputer klasy PC rozszerzony o kartę dekodera CTXT do którego z kolei doprowadzony jest sygnał telewizyjny wideo pochodzący z odbiornika telewizyjnego, magnetowidu, tunera satelitarnego lub specjalnego tunera CTV. Wystarczy jeszcze opłacić abonament za korzystanie z serwisów BOSS a informacje finansowe, towarowe, kapitałowe i nawet najświeższe dane o krajowych przetargach budowlanych będą do pełnej dyspozycji.

Użytkownicy, którzy nie odbierają sygnału TV (ze względu na zakłócenia, lokalizację w regionie górzystym czy też ze względu na obecność z dala od kraju) mogą skorzystać z serwisów BOSS za pośrednictwem skrytki elektronicznej typu BBS.

Kolejne, prezentowane w bieżącym zestawieniu, produkty to CD-ROM-owe bazy danych oferowane przez książkowe do tej pory wydawnictwo Kurpisz z Poznania oraz obszerne dane teleadresowe pochodzące z Polskiej Agencji Informacyjnej (PAI). Te ostatnie można zakupić w klasycznej formie książkowej oraz jako komputerowe bazy danych. Dla firm, które z racji swojej działalności mają do czynienia z urzędami celnymi i przewozami towarów PAI oferuje szczegółową bazę danych o szerzej rozumianej tematyce celnej, transportowej, spedycyjnej, z włączeniem ogólnych zasad prawa celnego itp.

Oprogramowanie służące do analizy i prezentacji danych pochodzących głównie z rachunkowych baz danych jest - jak widać z załączonego obok zestawienia - wyraźnie zarysowującym się elementem rynku oprogramowania dla firmy. Przedstawione obok programy można uszeregować - począwszy od tych najtańszych, przeznaczonych dla małych i średnich firm (w ofercie Idea Contact, Harpo, TCH System) poprzez produkty wysoce uniwersalne (Analizator Menedżera firmy InterLAN), aż do "wagi ciężkiej", opartej na narzędziach systemu Informix (SAM firmy Uninetix) i architekturze klient/serwer. System SAM firmy Uninetix jest oprogramowaniem sieciowym, pracującym w takiej właśnie architekturze. Ze względu na fakt, że aplikacja SAM została utworzona przy wykorzystaniu narzędzi Informix, to współpracuje ona przede wszystkim z dużymi, informixowymi bazami danych, które umieszczone są na unixowym serwerze (może jednak współpracować i z innymi systemami baz danych).

Ciekawym, prezentowanym obok, produktem jest oferowany przez firmę InterLAN zintegrowany program komputerowy Analizator Menedżera. Jak poinformowali nas przedstawiciele firmy InterLAN program ten powstał przy współpracy z prof. Janem Bossakiem (SGH w Warszawie, obecnie prezes Heweliusz Management - grupy do zarządzania NFI).

O przydatności programu świadczy bogata liczba instalacji - Analizator Menedżera jest zainstalowany m.in. w każdym z departamentów Ministerstwa Przemysłu i Handlu, w FSO, w fabryce PoliFarb w Cieszynie, w przedsiębiorstwie Polska Miedź S.A., w Hucie Katowice. Ponad 50 przedsiębiorstw, które przystąpiły do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych już zakupiło Analizator Menedżera, kolejne 50 prowadzi w tej sprawie pertraktacje z InterLAN.

Wśród produktów umożliwiających analizę danych finansowych dla mniejszych i średnich firm TCH oferuje serię tzw. Tygrysów Ekonomicznych. W jej skład wchodzi Analizator Wyników, a w najbliższej przyszłości Analizator Sprzedaży i Analizator Kosztów. Cechą charakterystyczną programu Analiza Wykresowa (oferowanego przez Idea Contact) jest możliwość dołączenia otrzymywanych wykresów (dotyczących działalności każdego z działów firmy) do jej schematu organizacyjnego. Z kolei program Crystal Reports for Windows firmy Harpo pozwala na tworzenie raportów korzystając z danych dostarczanych w wielu formatach.


TOP 200