Analizowanie serwera

Pojawiły się nowe, lepsze narzędzia wspomagające webmastera w pracy

Pojawiły się nowe, lepsze narzędzia wspomagające webmastera w pracy.

Najczęściej wykorzystywanym źródłem informacji o obciążeniu serwera WWW są pliki zawierające informacje o wszystkich zachodzących na serwerze zdarzeniach (tzw. logi). Większość programów wspomagających w pracy administratora takiego serwera, jako swój materiał wejściowy wykorzystuje te właśnie pliki. Zawierają one informacje o natężeniu ruchu, pochodzeniu zwiedzających daną stronę WWW, czas jej oglądania i sposobie nawigowania. Każdy dostęp do strony zapisywany jest zgodnie z formatem CLF (Common Log Format).

Niestety, nie jest to wystarczający zasób informacji. Brakuje przede wszystkim danych o działaniach użytkownika. Na przykład nie można sprawdzić, czy dany plik wysłany do klienta WWW dotarł do miejsca przeznaczenia. Wówczas nawet jeśli transmisja zostanie przerwana przed otrzymaniem pliku (gdy użytkownik zniechęcony zbyt długim oczekiwaniem na pojawienie ściąganej strony, przerwie działanie przeglądarki), to w logu będzie zapisana informacja o pomyślnej odpowiedzi na żądanie dostępu wysłane przez użytkownika. Powstają więc nowe rozwiązania, takie jak pobieranie danych bezpośrednio z sieci, z pominięciem logów. Analizator znajduje się bowiem między serwerem WWW a najbliższym węzłem internetowym (można więc obserwować jednocześnie grupę serwerów WWW).

Więcej danych

Typowe analizatory są używane do prowadzenia testów działania sieci - pozwalają na przeglądanie zawartości każdego przechodzącego pakietu. Nowe rozwiązanie to specjalny analizator skonstruowany pod kątem nadzorowania ruchu związanego z protokołem http. Zamiast gromadzić informacje o wszystkich pakietach, analizator dokonuje ich agregacji, tak by widoczne były wszystkie pojedyncze operacje wykonywane między przeglądarką a serwerem WWW.

Tak powstał rozbudowany format CLF, zawierający informację także o tym, czy strona została dostarczona, a serwer odpowiedział na dane żądanie.

Wykorzystanie tej nowej technologii pozwoli administratorowi serwera WWW na uzyskanie znacznie więcej wiadomości dotyczących zachowania osób odwiedzających serwer WWW. Na przykład w jakim stopniu zmniejszyła się liczba stron, które przeciętnie ogląda użytkownik, gdy czas odpowiedzi serwera przedłuża się z 2 do 10 sekund? Przy jakich stronach transmisja jest najczęściej przerywana? Czy są skrypty CGI, które zbytnio opóźniają reakcję serwera? Czy ładowanie konkretnych obrazków zawartych na stronach nie trwa zbyt długo?

Powstają już pierwsze takie analizatory. Jednym z nich jest InsSight - produkt firmy Accure Software.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200