Analizator pracy sieci LAN

Sprawdzanie poprawności pracy sieci Ethernet 10/100/1000 oraz rozwiązywanie problemów występujących w instalacjach wykonanych z wykorzystaniem skrętki lub światłowodów (a także w sieciach bezprzewodowych) może być łatwiejsze dzięki podręcznym analizatorom. Jednym z takich urządzeń jest EtherScope Network Assistant firmy Fluke.

Analizator pracy sieci LAN
Jest to kolejna, usprawniona wersja tego analizatora. Urządzenie oferuje nową funkcjonalność Service Performance Tool, która pozwala szybciej instalować sieć LAN, weryfikować ją oraz sporządzić dokumentację powdrożeniową. Service Performance Tool sprawdza poprawność pracy takich usług świadczonych przez sieć LAN, jak DHCP, DNS oraz WWW. Po weryfikacji analizator buduje raport zawierający szczegółowe informacje na temat wydajności połączeń LAN i WAN.

Nowa wersja analizatora EtherScope oferuje także inne narzędzia testujące. Użytkownicy mogą m.in. dokonywać pomiarów i szacować wydajność Ethernetu, korzystając z nowych procedur RFC 2544 oraz innych zaawansowanych testów (np. dotyczących błędów związanych ze stabilnością czy błędów bitowych) umożliwiających ustalenie kryteriów oceny.

Analizator EtherScope może teraz także współpracować z narzędziem Gigabit LinkRunner Pro, do przeprowadzania testów przepustowości sieci w warstwach 2 i 3. EtherScope obsługuje obecnie także SNMPv3. Oprócz nowych funkcji związanych z instalacją, EtherScope Network Assistant oferuje teraz rozszerzone opcje rozwiązywania problemów z możliwością wykrywania i lokalizacji punktów dostępowych 802.11n.

EtherScope Network Assistant kosztuje ok. 6000 euro netto.


TOP 200