Analizator dowiązań

Program Linkbot Enterprise pomaga w znalezieniu nieprawidłowych odwołań URL na stronach WWW.

Program Linkbot Enterprise pomaga w znalezieniu nieprawidłowych odwołań URL na stronach WWW.

Narzędzia firmy Tetranet przeznaczone do analizy poprawności struktury powiązań pomiędzy stronami WWW zgromadzonymi na pojedynczym serwerze zawsze należały do najlepszych na rynku. Działały szybko i sprawnie, szeroko analizując wszystkie dowiązania. Nowy produkt tej firmy Linkbot Enterprise jest przeznaczony do analizy rozbudowanych serwisów internetowych, w których liczba dowiązań liczy się w tysiącach. W przeciwieństwie do poprzedniego programu Linkbot Pro, Linkbot Enterprise nie ma żadnych ograniczeń dotyczących liczby dowiązań.

Program współpracuje z wbudowaną bazą danych SQL, w której gromadzone są dane służące do opracowywania raportów. Linkbot Enterprise może tworzyć raporty jako komunikaty e-mail (wówczas adresat otrzymuje je w określonym czasie), strony HTML albo ASP (co znacznie skraca czas przygotowania raportu). Raporty mogą być tworzone w postaci, w której wykorzystuje się obsługę ramek, np. wykresy są prezentowane w jednej ramce, elementy nawigacyjne - w drugiej. Gotowe raporty są również przechowywane w bazie, co pozwala na ich szybkie przywołanie.

Interfejs programu jest bardzo podobny do Linkbot Pro - dotychczasowi użytkownicy tego programu nie będą więc mieli problemu, żeby szybko przejść na nowe rozwiązanie. Konfiguracja programu i ściąganie struktury wskazanych serwisów WWW są realizowane z poziomu interfejsu graficznego programu pod (jest to, niestety, jedyna platforma, na jakiej działa Linkbot Enterprise).

Oprócz weryfikacji poprawności odwołań URL, program może sprawdzić, które pliki składowe serwisu nie są używane lub do których nie zanotowano dostępu w określonym czasie. Linkbot Enterprise wykrywa sytuacje, w których brakuje istotnych elementów stron lub strony są zbyt "obfite", tak iż ich załadowanie trwałoby dłużej niż zazwyczaj. Za pomocą programu można weryfikować strony zawierające skrypty (JavaScript) i sprawdzać poprawność składni HTML. Można też selekcjonować strony przeznaczone do sprawdzenia, korzystając z filtrów (także ze względu na autora strony, co pozwoli określić, czyje strony przysparzają najwięcej problemów).

Program w nowej wersji nie ma pożytecznej cechy, która charakteryzowała Linkbot Pro. Nie można od razu edytować strony zawierającej błędne odwołanie - trzeba osobno otworzyć określoną stronę WWW.

<hr size="1" noshade>Linkbot Enterprise 1.0

Producent: Tetranet Software Inc.

http://www.tetranetsoftware.com

Platformy: MS Windows NT, 95 i 98

Cena: ok. 4 tys. USD


TOP 200