Analiza kodu aplikacji

Wielokrotne wykorzystanie i analiza kodu aplikacji jest równie ważna w dużych przedsięwzięciach informatycznych, jak zarządzanie wieloma wersjami aplikacji czy zarządzanie zasobami w sieci. Ponieważ jednak jest to dużo trudniejszy problem, to do tej pory nie było narzędzi do wykonywania tej skomplikowanej pracy.

Wielokrotne wykorzystanie i analiza kodu aplikacji jest równie ważna w dużych przedsięwzięciach informatycznych, jak zarządzanie wieloma wersjami aplikacji czy zarządzanie zasobami w sieci. Ponieważ jednak jest to dużo trudniejszy problem, to do tej pory nie było narzędzi do wykonywania tej skomplikowanej pracy.

Pakiet Discover Development Information System (dawniejsza nazwa ParaSet), opracowany przez Software Emancipation Technology (SET - tel. w USA 617 863 8900) przegląda kod C lub C++ aplikacji i tworzy tzw. model informacyjny. Model dostępny dla programistów w sieci określa związki i zależności między modułami kodu. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy chcemy przenieść istniejącą aplikację do innego środowiska, np. w celu stworzenia aplikacji klient/serwer z istniejącej aplikacji dla dużego komputera.

Pakiet składa się z dwóch części: modułu technicznego Reengineer/Set służącego do podziału kodu na moduły i ich analizy, eliminującego zbędne części kodu i modułu Doc/Set, generującego dokumentację techniczną dla części kodu analizowanych przez moduł techniczny. Produkt pozwala zinwentaryzować posiadane oprogramowanie, nie nakładając żadnych dodatkowych obciążeń na programistów tworzących aplikacje.

Pakiet Discover Development Information System jest dostępny dla systemów Solaris i HP UX w cenie ok. 50 tys. USD dla 10 programistów. Typowy zestaw zawierający narzędzia do analizy aplikacji klient/serwer kosztuje 70 tys. USD.


TOP 200