Analiza danych pacjentów

Kontrakt na budowę Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych jest jednym z największych zamówień IT w administracji w 2011 r.

359 mln zł

ma kosztować budowa Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

Zamówienie - współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zostało podzielone przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na cztery części. Pierwsza z nich obejmuje zaprojektowanie i realizację systemów "Szyna Usług" oraz "System Administracji" o wartości 62 mln zł. Druga, o wartości 95 mln zł, dotyczy budowy portalu informacyjnego. Trzecia ma na celu zaprojektowanie i stworzenie systemu gromadzenia danych medycznych, pomocniczej bazy rozszerzonych danych medycznych, systemu obsługi rejestrów, systemu weryfikacji i systemu wspomagania rozliczeń (136 mln zł), a czwarta dotyczy budowy hurtowni danych i systemu wykrywania nadużyć (64 mln zł).

CSIOZ przyjmuje wnioski od potencjalnych wykonawców do 23 marca br. Czy przetarg uda się szybko rozstrzygnąć? Dotychczas kilka dużych przetargów - jak chociażby na budowę prototypu e-recepty - kończyło się z kilkumiesięcznym opóźnieniem i nie obyło się bez protestów. Tym razem CSIOZ już rozpoczynając przetarg, przyznaje, że "ze względu na powiązania pomiędzy poszczególnymi postępowaniami przetargowymi istnieje istotne ryzyko opóźnień w realizacji projektu (...)" i dodaje, że w przypadku wystąpienia opóźnień CSIOZ może udzielić zamówienia z wolnej ręki. Postępowanie toczy się w trybie przetargu ograniczonego. Oznacza to, że pełna dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona jedynie firmom zaproszonym do udziału w nim.

Jednocześnie CSIOZ ogłosił, że zakończył się pierwszy etap realizacji wdrożenia prototypu Internetowego Konta Pacjenta. Projekt zrealizowany został przez Unizeto Technologies. Prototyp skierowany będzie do osób chorych na cukrzycę z obszaru Krakowa i podmiotów służby zdrowia powiązanych z tą grupą pacjentów. Przetarg na przygotowanie i wdrożenie prototypu systemu Internetowego Konta Pacjenta rozstrzygnięto na początku stycznia 2011 roku. Rozwiązanie, które umożliwi m.in. uzyskanie dostępu do wyników badań, zaleceń lekarskich i terminów kolejnych wizyt ma powstać jeszcze w tym roku.

Według oficjalnych informacji system będzie stanowił platformę udostępniania danych medycznych i realizował prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia, udostępniania mu danych medycznych oraz dokonanie elektronicznej transmisji danych. Internetowe Konto Pacjenta ma docelowo pełnić rolę systemu wymiany danych medycznych między pacjentem i lekarzami. Poza pacjentami dostęp do informacji na temat stanu zdrowia będą mieć bowiem także i oni. Dostęp do danych ma być możliwy za pomocą przeglądarki internetowej. System będzie również mógł pobierać dane bezpośrednio z aplikacji medycznych.

Równolegle w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia realizowane są prace, mające na celu uruchomienie prototypu Elektronicznej Recepty. Przetarg na jego budowę wygrało HP Polska, a infrastrukturę ma dostarczyć Sygnity.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200